Odovzdali sme Košičanom nové polopodzemné kontajnerovisko
22. novembra 2018
Stanovisko KOSIT a.s. k vyjadreniu starostu Mestskej časti Staré mesto Igora Petrovčíka na tému zimnej údržby
10. januára 2019

Od 9. januára 2019 sa budú odvážať vianočné stromčeky z mesta

Spoločnosť KOSIT sa aj v tomto roku postará o ekologické zhodnotenie živých vianočných stromčekov, ktoré by ako biologicky rozložiteľný odpad, mali končiť na našich zberných dvoroch. Ich zber a odvoz, bude na základe požiadavky a v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, realizovaný už od 9. januára 2019 a potrvá až do 28. februára 2019. Počas minuloročnej sezóny takto spoločnosť vyzbierala zhruba 40 ton tejto dreviny

„Stačí, aby obyvatelia nepotrebné živé vianočné stromčeky nechali na vyhradených miestach a naši kolegovia, ktorých sme na to špeciálne vyčlenili sa už o nich postarajú. Tento tzv: „Zelený odpad“ bude následne zhodnotený v mestskej kompostárni v Bernátovciach. Stromčeky pritom nie je potrebné baliť do plastových fólií, zväzovať špagátom alebo ukladať do krabíc, avšak je potrebné aby boli riadne odzdobené od vianočných dekorácii.“, uviedol Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb.

V súvislosti so zberom živých vianočných stromčekov spúšťa spoločnosť na svojom facebooku Za čistejšie Košice aj súťaž.

Pre zaradenie do súťaže stačí, aby nám fanúšikovia, či už do súkromnej správy alebo do komentára, zaslali fotografiu svojho správne odzdobeného vianočného stromčeka, ktorý práve nechali na konkrétnom mieste pre jeho odvoz. Súťažou chceme tak poukázať na to, že je nevyhnutné aby sme sa aj na taký odpad akým je živý vianočný stromček pozerali ako na komoditu, ktorú je ešte možné ekologicky alebo energeticky zhodnotiť.“ vysvetlil Jozef Verbovský, PR a marketing manažér.

Spoločnosť taktiež pripomína, že živý vianočný stromček je vhodný aj do kompostovacieho zásobníka. Mesto Košice so spoločnosťou KOSIT totiž rozdalo Košičanom počas kampane „Kompostér pre Košičanov“ zdarma takmer 4000 kompostovacích zásobníkov pre tvorbu kvalitného domáceho kompostu.