VYNIESOL 121,5 KG KONTAJNER
19. marca 2012
Košičanov ohrozovala nebezpečná chemikália
1. apríla 2012

Odviate vetrom Veterné elektrárne bez väčšej politickej podpory

Výstavba slnečných a veterných elektrární na Slovensku sa zrejme nedočká väčšej podpory zo strany najsilnejších politických strán.

Strany sú presvedčené, že ide stále o takzvané nepredikovateľné zdroje, ktoré sa vyznačujú nestabilitou výroby elektriny. Slovensko by sa preto podľa politických strán, ktoré majú podľa posledných prieskumov šancu dostať sa do parlamentu, a tým možnosť ovplyvňovať veci verejné, malo zamerať najmä na využívanie biomasy a vody.

Predvolebné sľuby?

Podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energií na Slovensku chce aj najsilnejšia politická strana Smer-SD. „Najväčší potenciál z hľadiska využitia obnoviteľných zdrojov energie vidíme predovšetkým vo využití biomasy,“ uviedol tlačový odbor strany Smer-SD. Nezanedbateľný potenciál pre slovenskú energetiku má podľa tejto politickej strany aj využívanie vody. Kresťanskí demokrati vidia najväčší potenciál v podpore rozvoja stabilných obnoviteľných zdrojov. „Chceme podporovať obnoviteľné zdroje energie s minimálnymi dopadmi na koncových odberateľov energie. Preto prioritou v tejto oblasti bude podpora programov predovšetkým na využívanie biomasy, ktorá okrem efektívneho zdroja energie predstavuje aj veľký potenciál pre zamestnávanie nízko-kvalifikovanej pracovnej sily,“ dodal hovorca strany Matej Kováč. Čo sa týka slnečných a veterných elektrární, tieto sa podľa kresťanských demokratov vyznačujú nestabilitou výroby elektriny. „Navyše slnečných elektrární máme po ich rozvoji v posledných dvoch rokoch ďaleko viac, ako by sme potrebovali,“ konštatoval Kováč. Aj podľa strany Sloboda a Solidarita by nemalo Slovensko vzhľadom na klimatické zmeny a v kontexte presadzovania modelu trvalo udržateľného rozvoja zabúdať na rozvoj obnoviteľných zdrojov energií. „Podporíme najmä predikovateľné druhy obnoviteľných zdrojov energií a zdroje s čo najvyššou pridanou hodnotou pre slovenskú ekonomiku (voda, bioplyn, geoterm), ktoré nespôsobujú nadmerné zaťaženie sústavy a nevyvíjajú tlak na spotrebiteľské ceny energie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa liberálov Tatiana Tóthová. Podporu výstavby slnečných a veterných elektrární na Slovensku nevylúčila strana MostHíd. Podľa nej je však potrebné budúcnosť týchto zdrojov energií ešte analyzovať. „Je potrebné stanoviť presné podmienky výstavby týchto elektrární a finančné zaťaženie, samozrejme výhody a nevýhody daných elektrární,“ dodala tlačová tajomníčka strany Most-Híd Zuzana Bačiak Masaryková. Výstavbu veterných elektrární na Slovensku by si vedela predstaviť aj strana SMK. „Veterné elektrárne by sa však mali viazať na prísne, nezávislé a mnohostranné posudzovanie vplyvov na životnéprostredie,“ doplnila tlačová tajomníčka strany SMK Helena Fialová. Strana by však určite už nepodporila výstavbu slnečných kolektorov na pôdach vyšších bonít. „Podporujeme však využívanie slnečnej energie na strechách domov aj priemyselných zariadení,“ dodala Fialová. Za najperspektívnejšie zdroje obnoviteľnej energie považuje SMK geotermálnu energiu a biomasu na získavanie tepelnej energie. „Ale určite nie pestovaním energetických plodín na najkvalitnejších pôdach,“ konštatovala Fialová. Strana 99 percent-občiansky hlas podporuje investície do zelených technológií v energetike. „Jednak pomôžu vytvoriť nové pracovné miesta, na druhej strane napomáhajú chrániť životnéprostredie a zmierňovať negatívne dôsledky emisie skleníkových plynov,“ uviedlo tlačové oddelenie strany.

Autor:  BH, SITA
Zdroj: EuroBiznis,  Ekológia a energie, 9. 3. 2012