Terasa zamkne kontajnery na kľúč
12. apríla 2013
Čestné uznania Via Bona Slovakia dostali tieto spoločnosti
15. apríla 2013

Oskara za biznis získalo Embraco

(15.04.2013; Hospodárske noviny; s. 17; Turanský Vladimír)

Cenu za malú firmu si odniesla ABB.
Bratislava ‑ Keď región Spiša zasiahli povodne, aj mnohí zamestnanci Embraca mali čo robiť, aby zachránili svoj majetok. V osudný deň im preto manažéri firmy umožnili „ratovať“, čo sa dá. Za absenciu to, samozrejme, nepovažovali a zo mzdy im to nestrhli. To je príklad, ako sa Embraco, výrobca kompresorov, zodpovedne stavia aj k ľudským osudom a potrebám svojich zamestnancov. Vtedy to tiež ocenila porota hodnotiaca firmy prihlásené do súťaže Via Bona Slovakia organizovanej Nadáciou Pontis.
Embraco tento rok opäť získalo prestížneho „oskara“ v hlavnej kategórii ‑ zodpovedná veľká firma. „Aj v ťažkých chvíľach, ktoré na nás doľahli, zamestnanci boli prví, o koho sme sa zaujímali. Túto filozofiu sme preniesli do celého výrobného reťazca ‑ na našich dodávateľov a zákazníkov,“ povedal HN generálny riaditeľ Embraca Norbert Brath.
Príkladný je projekt dlhoročnej spolupráce podniku pri vzdelávaní jeho zamestnancov s Technickou akadémiou (SPŠ strojnícka) v Spišskej Novej Vsi. „Firma nám finančne pomáha pri zriaďovaní Centier odborného vzdelávania a my im zasa školíme pracovníkov,“ potvrdil riaditeľ akadémie Ladislav Ruttkay.

Zlepšujú prostredie
Za etiku v podnikaní, zlepšovanie životného prostredia či podporu združení Liga proti rakovine, detského hospicu Plamienok a detí v nemocniciach, získala ocenenie v kategórii zodpovedná malá a stredná firma spoločnosť ABB.
„Hoci sme technický podnik, naše produkty pomáhajú znižovať dopsah na životné prostredie,“ pripomenul jeho generálny riaditeľ Marcel van der Hoek. Ich novinkou je napríklad zatiaľ prvá a doteraz jediná elektrická rýchlonabíjacia stanica pre elektromobily na Slovensku v bratislavskej Petržalke.

Slovenské firmy sa schovali?
HN si všimli, že ocenené podniky nie sú čisto slovenské. Spravidla ide o pobočky zahraničných spoločností, alebo v nich majú majetkovú účasť, prípadne sú členmi nadnárodných konzorcií.
„Firmy so zahraničnou účasťou majú veľkú výhodu. Ich šéfovia už dávno našli odpoveď na otázku, či sa oplatí zodpovedne podnikať. Férovosť, úcta k zamestnancom, zákazníkom, podpora komunity a korektný prístup k životnému prostrediu je pre nich prirodzený a jediný spôsob nastavenia podnikania tak, aby ich biznis bol úspešný,“ konštatovala riaditeľka nadácie Pontis Lenka Surotchak.

Pôjdu do Bruselu
Ceny za zodpovedné podnikanie udeľuje Nadácia Pontis každoročne firmám, ktoré svoj biznis stavajú na etickom podnikaní, znižujú škodlivý vplyv na životné prostredie, podporujú zamestnancov a dobrovoľníkov.
Hlavným mediálnym partnerom tejto celoslovenskej súťaže sú Hospodárske noviny. „My zodpovedne píšeme a radi podporujeme aktivity, ktoré sú taktiež zodpovedné. Zodpovedné písanie a zodpovedné podnikanie patria k sebe,“ dodal Milan Mokráň, generálny riaditeľ spoločnosti Ecopress, ktorá vydáva Hospodárske noviny.
Táto prestížna súťaž po prvý raz v tomto roku prekročí hranice Slovenska. V jej trinástom ročníku sa dve firmy s najlepšími príkladmi zodpovedného podnikania porovnajú s lídrami z 27 európskych krajín počas prehliadky European CSR Award. Medzinárodná prehliadka bude 25. júna v Bruseli.

‑‑‑‑
TOP 10 zásad zodpovedného podnikania
1. Podnikať eticky a transparentne, správať sa seriózne k obchodným partnerom a zákazníkom.
2. Komunikovať a informovať nielen o finančných aktivitách firmy, ale aj o aktivitách, ktoré majú vplyv na sociálnu a ekonomickú oblasť.
3. Včas platiť dodávateľom faktúry a plniť si aj ostatné záväzky voči obchodným partnerom.
4. Starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov, vytvárať im priaznivé podmienky.
5. Poskytovať zamestnancom vzdelávanie a rozvoj (školenia, kurzy, stáže a podobne).
6. Dbať na rozmanitosť (diverzitu) a nediskriminovať na pracovisku starších či sociálne a zdravotne postihnutých zamestnancov a pod.
7. Minimalizovať dosahy podnikania na životné prostredie.
8. Šetriť energie, vodu a teplo pri prevádzkovaní budov a separovať na pracovisku odpad.
9. Budovať zodpovedný dodávateľský reťazec, rozširovať princípy zodpovednosti aj na dodávateľov.
10. Podporovať miestne komunity a firemné dobrovoľníctvo.

Výhody zodpovedného podnikania
zvýšenie dôveryhodnosti a príťažlivosti firmy pre obchodných partnerov
získanie nových zákazníkov a zlepšenie pozície na trhu
zviditeľnenie značky pre spotrebiteľov
zvýšenie produktivity práce a lojality zamestnancov
možnosť udržať si kvalitných pracovníkov priame finančné úspory energie
zvýšenie obratu a kvality služieb

‑‑‑‑
Prestížne ocenenie v kategóriách
Zodpovedná veľká firma: Embraco Slovakia
Zodpovedná malá firma: ABB
Agentúra Manna
(čestné uznanie)
Zelená firma:
KOSIŤ (čestné uznanie)
Prozákaznícka firma: Tesco Stores
Podporovateľ dobrovoľníctva: Embraco Slovakia
Skvelý zamestnávateľ: Mondl SCP
T‑Systems Slovakia
(čestné uznanie)
Dobrý partner komunity: dm drogerie markt