Košičania sa môžu pustiť do veľkého upratovania do VKK
26. februára 2016
OZNÁMENIE
7. marca 2016

Oznam

Spoločnosť KOSIT si Vás dovoľuje informovať o spôsobe váženia drobného stavebného odpadu (DSO) na zberných dvoroch Popradská a Jesenského ulici. V súčasnosti prebieha certifikácia vážnych zariadení, preto váženie DSO bude možné najskôr od 15.3.2016. Naša spoločnosť sa snaží v čo najkratšom čase vyjsť v ústrety verejnosti, na základe požiadaviek vyplývajúcich z novelizácie Zákona o odpadoch, ktorý začal platiť od januára 2016. Naďalej je možné vykonávať váženie na ZD Pri bitúnku 11.

Verejnosti sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňujeme!