Vyjadrenie k zimnej údržbe
15. januára 2017
Oznámenie o triedenom vrecovom zbere
17. januára 2017

Oznam ku odvozu odpadu

V dôsledku mimoriadnej situácie, ktorá nastala 13.1. a následne počas víkendu, došlo k omeškaniu odvozu komunálneho odpadu a triedeného zberu v niektorých lokalitách Mesta Košice. Dôvodom je zlá dostupnosť kontajnerových stanovíšť, ktoré musí osádka zberného vozidla manuálne vyslobodzovať z nánosov snehu pri kontajnerových stanovištiach, čo výrazne zvyšuje časové vyťaženie posádok v rajónoch.

Uplatnenie mechanizmov v tomto prípade nie je možné. Dispečing spoločnosti KOSIT upravil rajonizáciu tak, aby minimalizoval vplyv tejto situácie na občanov Mesta Košice a svojich zákazníkov. Napriek tomu však KOSIT upozorňuje, že omeškanie s odvozom bude aj naďalej na niektorých miestach pretrvávať až do úplného odstránenia všetkých snehových bariér. Dispečing spoločnosti KOSIT má situáciu v Meste Košice zmapovanú, akákoľvek spätná väzba od občanov prostredníctvom zelenej linky 0800 156 748 však určite pomôže zvýšiť kvalitu našej práce.

Za porozumenie spoločnosť KOSIT vopred ďakuje.