REAGUJETE NA WEBE: Ružín vyzerá ako Sahara
1. apríla 2012
Oznámenie
14. mája 2012

Oznam pre obyvateľov

Zber posypového materiálu po zimnej údržbe podľa odsúhlaseného harmonogramu sa začal v priebehu 10. týždňa 2012. Čistiace práce boli spočiatku spomalené z dôvodu nepriaznivého vývoja počasia, keďže technologické zariadenia dokážu pracovať len pri teplotách 4°C .

V súčasnosti je približne polovica hlavných ťahov, kde premáva MHD, dokončená. Využívame aj malé mechanizmy na zametacie práce na chodníkoch. Bočné komunikácie riešime hneď po dokončení prác na hlavných ťahoch. Z križovatiek a nástupných ostrovčekov bol už odstránený posypový materiál a zamestnancov presúvame na ďalšie úseky podľa potreby. Celé územie mesta, vrátane bočných komunikácií a zastávok MHD, bude vyčistené do siedmich týždňov od začiatku prác.

Posypový materiál, t.j. kamenná drť, ktorú sme vyzametali, je už nepoužiteľný na ďalší posyp komunikácií, nakoľko stráca pôvodné vlastnosti. Tento materiál je však recyklovateľný a využíva sa pri rôznych stavebných činnostiach.

Začiatkom mesiaca marca sa začali nielen čistiace práce po zimnej údržbe, ale boli umiestnené aj prvé veľkokapacitné kontajnery na území celého mesta. Tieto kontajnery s označením „Tento kontajner je určený na zber nadrozmerného komunálneho odpadu pre obyvateľov mesta Košice“ slúžia obyvateľom na ekologické a komfortné zneškodnenie veľkoobjemového odpadu. Dátum a ulicu umiestnenia kontajnerov zverejnila naša spoločnosť na svojej webovej stránke https://www.kosit.sk/kalendare/ . Aktuálne informácie zverejňujú taktiež jednotlivé mestské časti prostredníctvom svojich webových stránok.