Podnikatelia

Spoločnosť KOSIT a.s. ponúka pre podnikateľské subjekty nasledujúce služby:

  • Zber a odvoz komunálneho odpadu
  • Zberu a odvoz triedeného odpadu
  • Odvoz odpadu na skládku alebo do Zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov
  • Prenájom kontajnerov na zber a odvoz odpadu a ich preprava
  • Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov
  • Letná a zimná údržba parkovísk, chodníkov a príjazdových ciest
  • Prenájom chemických WC
  • Komplexné legislatívne poradenstvo

V prípade záujmu o ktorúkoľvek službu môžete využiť online objednávkový formulár.