Povedzte to verejne: „Som za čistejšie Košice“

Dnešným dňom sa začína súťaž „Nalep na auto a vyhraj!“ Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť KOSIT a partnermi Mesto Košice a Nadácia KOSIT.

Každý, kto zašle na webovú stránku  facebook.com/zacistejsiekosice fotografiu s originálom nálepky s logom „ Za čistejšie Košice“, ktorá bude viditeľne vylepená na okne vlastného  alebo firemného auta je automaticky zaradený  do mesačného žrebovania o finančnú odmenu  30 € /slovom tridsať eur/. Raz v mesiaci vyhlasovateľ odmení troch jednotlivcov, čo predstavuje spolu 90 € mesačne.

Hlavným cieľom  súťaže je zapojiť  verejnosť do reklamnej kampane Za čistejšie Košice.

„Súťaž „Nalep na auto a vyhraj!“  je tak povediac sprievodnou aktivitou pre ďalšie. Potrebujeme totiž aby sa každý v meste dozvedel, že je tu taká iniciatíva a nebál sa vyjadriť svoj názor či prispel návrhom na zlepšenie. Prostredníctvom tejto kampane sa snažíme hlavne poukázať na potrebu posilnenia  triedenia odpadu a na väčšiu zodpovednosť zo strany obyvateľov, ktorá sa týka čistoty v meste. Prvé akcie spustené pod hlavičkou kampane „Za čistejšie Košice“ boli Odpadky a Košičan v objektíve, vyhlásenie súťažného zberu papiera pre školy, súťaž Starý papier za vianočné stromčeky či Zelené srdce za plechovky. Pred nami sú opäť zaujímavé podujatia  smerujúce k obyvateľom a ich ekologickému cíteniu. O všetkých budeme priebežne informovať na našej web stránke a facebooku – „zacistejsiekosice“. Veríme, že obyvatelia nám budú nápomocní ,“ hovorí Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSITu.

„Mesto Košice, ako akcionár KOSITu sa stotožňuje s kampaňou „Za čistejšie Košice“. Sme radi, že KOSIT vyvíja osvetovú činnosť v oblasti životného prostredia a snaží sa úzko spolupracovať s obyvateľmi. Veríme, že každá akcia zanechá svoju významnú stopu a my, obyvatelia Košíc sa budeme správať k nášmu okoliu vždy s väčším a väčším rešpektom,“ dodáva Richard Raši, primátor.

KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na distribúciu nálepiek. Každý, kto má záujem zapojiť sa do súťaže, si môže vyzdvihnúť nálepku v Informačnom centre spol. KOSIT a.s., ktoré sa nachádza v priestoroch Magistrátu Mesta Košice, miesto prvého kontaktu č. 7., na Dispečingu spol. KOSIT na Rastislavovej ul. 98, prípadne môže sledovať  facebook – facebook.com/zacistejsiekosice,  kde budú prezentované ďalšie súťaže a možnosti, ako a kde sa dostať k nálepkám.

Štatút súťaže: