Prekonáme rekord v zbere vrchnáčikov?
18. marca 2016
Zmena v odvoze veľkokapacitných kontajnerov určených na celoročné upratovanie
24. marca 2016

Prevádzkové hodiny zberných dvorov počas Veľkej noci

Spoločnosť KOSIT oznamuje všetkým obyvateľom Košíc, že všetky zberné dvory (ZD) v Košiciach (t.j. Pri bitúnku 11, ul. Jesenského 4 a Popradská) budú mať počas Veľkej noci pozmenené prevádzkové hodiny, a to nasledovne:

Štvrtok 24.3.2016: 9,00 – 17,00 (obedňajšia prestávka 12.30-13.00)

Piatok 25.3.2016: zatvorené

Sobota 26.3.2016: 8,00 – 15,00 (obedňajšia prestávka 12.30-13.00)

Pondelok 28.3.2016: zatvorené

Utorok 29.3.2016: 9,00 – 17,00 (obedňajšia prestávka 12.30-13.00)

Dovoľujeme si opätovne informovať Košičanov, že je možné plne využívať všetky zberné dvory v Košiciach za účelom odvezenia drobného stavebného  odpadu (DSO). Obyvateľom s  väčším objemom DSO odporúčame, aby DSO v množstve nad 300 kg nosili na ZD Popradská alebo ZD Pri bitúnku 11, kde naše váhy vedia odvážiť naraz aj väčšie množstvo odpadu

Stavebná suť, ktorá vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav (napr. výmena dlažby v byte, obitá omietka zo stien a pod.), ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia je spoplatnená.

Zvoz komunálneho odpadu a triedeného zberu bude realizovaný podľa harmonogramov bez zmien. KOSIT ďalej upozorňuje obyvateľov Košíc, že počas sviatkov nebudú rozmiestnené kontajnery celoročného upratovania. Veľkokapacitné kontajnery budú opätovne distribuované od utorka podľa platných harmonogramov.

KOSIT praje veselú Veľkú noc!