Ježko Separko „pobláznil“ škôlkarov z Prešova
26. marca 2013
Zmeny vyhlášky MŽP č. 283/2001 sa dotknú každého, kto nakladá s odpadmi
2. apríla 2013

Prevádzkové hodiny zberných dvorov počas veľkonočných sviatkov

Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

 Zberný dvor

Pri Bitúnku 11, 040 01 Košice
Jesenského 4, 040 01 Košice
Popradská, 040 01 Košice

Prevádzkové hodiny počas sviatkov::

Štvrtok 28.3.2013 9,00 – 17,00

Piatok 29.3.2013 zatvorené

Sobota 30.3.2013 8,00 – 15,00

Pondelok 1.4.2013 zatvorené

Utorok 2.4.2013 7,00 – 18,00