Centrum environmentálnej výchovy KOSIT
18. septembra 2019
Škody spôsobené vyhorením kontajnerov
21. novembra 2019

Pripravenosť spoločnosti KOSIT na tohtoročnú zimnú údržbu

Spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje už niekoľko rokov počas zimnej sezóny údržbu verejných komunikácií od snehu či poľadovice. Táto údržba sa vykonáva v súlade s Operačným plánom zimnej údržby mesta Košice, ktorá už v minulom roku obsahovala novú zákonnú povinnosť a to rozšírenie zimnej údržby aj o ďalšie chodníkové komunikácie. Práve to značne navýšilo počet kilometrov, o ktoré sa spoločnosť počas zimného obdobia starala a čomu prispôsobila aj svoje technické a personálne vybavenie.

 

 

V zmysle Operačného plánu zimnej údržby pre túto sezónu 2019/2020 a celkového počtu chodníkov a komunikácií v správe našej spoločnosti, plánujme nasadiť až 44 mechanizmov a 224 zamestnancov. V rámci obnovy vozového parku sme sa už v minulom roku sústredili na také vybavenie, ktoré zabezpečuje údržbu pre čo najprofesionálnejšie poskytované služby. Okrem už dnes bežného vybavenia, akými sú tzv. veľké sypače značky Mercedes a MAN a tzv. malé mechanizmy sypače-zametače TREMO a CITY – TREMO / KLB, sme v minulom roku pre potreby efektívnej údržby zakúpili aj bugíny Traxter či štvorkolku“ informoval Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ.

 Všetky nové vozidlá spoločnosť KOSIT však využívala v maximálne možnej miere aj celoročne. Okrem použitia tejto techniky počas zimy išlo o podporné vozidlá pri likvidácii čiernych skládok či pri letnej údržbe komunikácií, zvozu odpadu počas aktivít upratovania v mestských častiach, alebo prevoz technológie pre ničenie buriny horúcou vodou.

Operačný plán zimnej údržby, ktorý je schválený mestom Košice, ukladá v prípade sneženia zmluvnú povinnosť prednostne zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácií s najvyšším prioritným stupňom. Všetky komunikácie, o ktoré sa počas zimnej sezóny spoločnosť KOSIT bude strojným čistením starať, sú vyznačené v mape obslužnosti.

 

 

V prvej vlne údržby, sa sústreďujú všetky činnosti najmä na hlavné ťahy a trasy liniek MHD. Výkon zimnej údržby sa na komunikácie s prioritným stupňom 2 a 3, teda bočné ulice, chodníky, schody, podchody a ďalšie, presúva až po vykonaní údržby komunikácií s prioritných stupňom 1. Nie je preto reálne možné, aby sme vykonali údržbu na všetkých spravovaných úsekoch naraz.” pokračuje Christenko.

Spoločnosť KOSIT v rámci svojej personálnej politiky, pre prácu počas zimnej sezóny, už niekoľko rokov nevyužíva služby brigádnických centier, či agentúr a v tomto roku tomu nebude inak. Najvhodnejších kandidátov, najmä pre pozíciu vodič skupiny C, preto hľadá niekoľko mesiacov už pred oficiálnym začiatkom zimnej údržby, ktorý je každoročne naplánovaný v termíne od 1.11. – 31.3. Keďže oproti minulým sezónam ide o násobné zvýšenie počtu zamestnancov, náborovú aktivitu spoločnosť začala netradične už v letnom období. Počas nej záujemcov o prácu informovala o možnostiach práce a benefitoch v spoločnosti, technike či vykonávaných službách a možnosti zamestnania sa aj po zimnej sezóne. O práci v  spoločnosti sa mohli uchádzači dozvedieť viac aj prostredníctvom festivalu pracovných príležitostí Profesia Days v Košiciach, na ktorom sa KOSIT zúčastnil ako jeden z jej vystavovateľov.

Spoločnosť KOSIT na prácu v tomto zimnom období svojím zamestnancom zabezpečuje potrebné vybavenie pre prácu pri rôznych poveternostných podmienkach.

 „Uvedomujeme si, že naši kolegovia pracujú často aj v mínusových teplotách, čím je ich práca značne sťažená. V posledných rokoch preto došlo k postupnej obmene zimného oblečenia zamestnancov, ktoré je kvalitnejšie a komfortnejšie. Chceme totiž, aby to posledné na čo by pri ich práci mysleli bolo, že im je zima. Súčasťou benefitov, ktoré ako zamestnanci získavajú, sú aj príplatky v prípade nadčasov, víkendových či nočných zmien a odmien naviac za kvalitne vykonanú prácu“ popisuje základné benefity zamestnancov Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb.

KOSIT vzhľadom na svoje skúsenosti z minulých sezón, upravil procesy a činnosť tak, aby efektívne čelil prípadným nepredvídaným okolnostiam.

 

 

V prípade napríklad kalamitnej situácie sa bude postupovať v zmysle OPZÚ 2019/2020, kde je presne určené, aký je počet techniky v pohotovosti, ako je potrebné postupovať, kto zabezpečí aký typ a druh techniky, koho kontaktovať a pod. Čo sa týka najkritickejších úsekov, je to individuálne. Záleží na počasí, či sa tvoria snehové jazyky, aký silný je vietor či stúpania a klesania trás MHD. Nakoľko naše vozidlá nemajú právo prednostnej jazdy, radi by sme požiadali všetkých vodičov, aby zodpovedne prispôsobili svoju jazdu a parkovanie voči našej práci a svojmu okoliu“ dopĺňa Christenko.

V súvislosti s priebehom zimnej sezóny očakáva spoločnosť aj zvýšený počet telefonátov na bezplatnú Zelenú linku a správ na sociálnych sieťach spoločnosti KOSIT.

 „S akýmkoľvek podnetom sa môže občan obrátiť na naše bezplatné číslo 0800 156 748 a facebookovú stránku Za čistejšie Košice, ktoré sú občanom k dispozícií však aj celoročne. Úzko spolupracujeme aj s hlavným dispečingom Magistrátu mesta Košice, čím spoločne chceme v čo najväčšej miere prispieť k zmierňovaniu dopadu poveternostných podmienok a to najmä zabezpečením prejazdnosti ciest a schodnosti chodníkov v čo najkratšom možnom čase. O našich výkonoch a činnostiach budeme obyvateľov mesta, rovnako ako v minulom roku, informovať prostredníctvom našej facebookovej stránky a tiež krátkych vstupov pre lokálne médiá“, ozrejmuje M. Hrabovský.