Odovzdali ocenenia Zlatý mavec 2014 v oblasti odpadového hospodárstva
25. novembra 2014
Školáci vyzbierali 680 ton papiera
15. decembra 2014

Rastúci trend v zbere papiera v súťaži „Moja škola separuje s Ježkom Separkom“

V poradí už 8.ročník súťaže v zbere papiera pod názvom „Moja škola separuje s Ježkom Separkom“ mala veľký úspech. Do zberu sa zapojili materské, základné ale aj stredné školy a spolu sa im podarilo vyzbierať cca 680 ton zberového papiera. Súťaž má dlhú tradíciu a spoločnosť KOSIT a.s. ju považuje za veľmi dôležitú aj z hľadiska podpory environmentálneho povedomia detí a mládeže. Motiváciu pre školy predstavuje zaujímavá výkupná cena papiera a ceny pre výhercov súťaže, ktoré sa pohybujú v stovkách eur.

Súťaž sa vyhodnocuje v kategóriách „Celkové množstvo vyseparovaného papiera“ a „Najväčšie množstvo na jedného žiaka“. Tohtoročnými víťazmi sa stali tieto školy:

Kategória „Celkové množstvo vyseparovaného papiera“

1.miesto: ZŠ Mateja Lechkého 46,90 ton

2.miesto: ZŠ L.Novomeského 2 44,84 ton

3.miesto: ZŠ Kežmarská 28 41,00 ton 

Kategória „Najväčšie množstvo na jedného žiaka“ 

1.miesto: ZŠ Poľov 192,3 kg/osoba

2.miesto: MŠ Budánová 6 191,2 kg/osoba

3.miesto: MŠ Ipeľská 150,2 kg/osoba