Školský zber papiera 2023 / 2024

Našim spoločným cieľom je vyzbierať 300 ton papiera a zachrániť tak až 5000 stromov.

Spoločnosť KOSIT vyhlasuje v termíne od 12. septembra 2023 do 30. apríla 2024 školský zber papiera.

Registrácia do zberu papiera prebieha prostredníctvom krátkeho REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA a je možná počas celej doby trvania zberu.

Ako sa zapojiť do zberu?

  • úlohou školy je vyzbierať čo najväčšie množstvo papiera, ktorý bude vykupovaný za vopred dohodnutú cenu,
  • školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu vyzbieraného papiera: 
  1. krátkodobý zber s pristavením zberného kontajnera na maximálne 5 pracovných dní a následný odvoz.

ALEBO

  1. zbieranie v dlhšom časovom intervale v období, kedy je papier ukladaný vo vlastných priestoroch školského zariadenia, a následné jednodňové pristavenie kontajnera, prípadne odvoz dodávkou, s nosnosťou cca 1 tona

 

  • vyzbieraný papier zo školy bude následne odvezený na váženie a ďalšie zhodnotenie,
  • platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papiera je možná v hotovosti v pokladni KOSIT-u, alebo bude prevedená elektronicky na definovaný účet školského zariadenia najneskôr 30 dní od skončenia zberu,
  • doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže.

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa možno počas celej doby trvania zberu prostredníctvom registračného formulára: https://bit.ly/zber_papiera_formular

Do zberu budú zaradené len registrované školy, s ktorými sa následne skontaktuje obchodný zástupca spoločnosti KOSIT.