Brusel chce zlikvidovať väčšinu tašiek z plastu
6. novembra 2013
V meste a kraji sa začala zimná pohotovosť
18. novembra 2013

Slováci sú rekordérmi v používaní igelitiek, EÚ chce znížiť spotrebu

(04.11.2013; www.teraz.sk; s. -; TASR)

Plastové tašky sa nestávajú súčasťou tokov odpadového hospodárstva a hromadia sa v našom životnom prostredí, najmä vo forme morského odpadu. Po odhodení sa môžu zachovať stovky rokov.
Brusel 4. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prijala návrh, ktorým sa od členských štátov EÚ vyžaduje, aby znížili spotrebu ľahkých plastových tašiek.
Členské štáty si môžu vybrať opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie vrátane poplatkov alebo za určitých podmienok aj zákazu.
Komisia pripomenula, že ľahké plastové tašky sa často využívajú iba jednorazovo, avšak v životnom prostredí môžu pretrvávať aj stovky rokov – i v podobe škodlivých mikroskopických častíc, o ktorých sa vie, že sú nebezpečné predovšetkým pre život v moriach.
„Prijímame opatrenia na vyriešenie vážneho a viditeľného environmentálneho problému. V Európe skončí každý rok viac ako osem miliárd plastových tašiek v odpade, čo veľmi škodí životnému prostrediu,“ zdôraznil v tejto súvislosti eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.
Komisár spresnil, že niektoré členské štáty v znižovaní spotreby plastových tašiek dosiahli skvelé výsledky. Ak by sa k nim pridali aj ďalšie štáty, bolo by podľa neho možné znížiť celkovú spotrebu „igelitiek“ v EÚ až o 80 percent.
Týmto návrhom sa technicky mení smernica o obaloch a odpadoch z obalov, pokiaľ ide o dva hlavné prvky. Po prvé, od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na obmedzenie spotreby plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, pretože tie sa opätovne nepoužívajú tak často ako hrubšie tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu. Po druhé, tieto opatrenia môžu zahŕňať využitie ekonomických nástrojov, ako sú poplatky, vnútroštátne ciele zníženia spotreby a obchodné obmedzenia.
Vysoké miery zníženia používania plastových tašiek dosiahnuté v niektorých členských štátoch prostredníctvom zavedenia poplatkov a iných opatrení ukazujú, že účinnými opatreniami je možné dosahovať dobré výsledky.
Návrh vychádza z opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi a z požiadaviek ministrov životného prostredia EÚ adresovaných EK, aby posúdila priestor pre opatrenia na úrovni EÚ. Prichádza po rozsiahlych verejných konzultáciách, v ktorých sa našla široká podpora pre celoúnijnú iniciatívu v tejto oblasti.
Komisia upozornila, že plastové tašky sa nestávajú súčasťou tokov odpadového hospodárstva a hromadia sa v našom životnom prostredí, najmä vo forme morského odpadu. Po odhodení sa môžu zachovať stovky rokov.
Odhaduje sa, že v roku 2010 sa na trh EÚ dostalo 98,6 miliardy plastových tašiek, čo znamená, že každý občan EÚ použil za rok 198 kusov. Prevažnú väčšinu z nich tvoria ľahké plastové tašky, ktoré sa opätovne využívajú oveľa menej ako hrubšie tašky. Ročná spotreba ľahkých plastových tašiek na obyvateľa sa pohybuje v rozpätí od štyroch tašiek v Dánsku a vo Fínsku až po 466 tašiek v Poľsku, Portugalsku a na Slovensku.