Otváracie hodiny zberných dvorov počas sviatkov
11. novembra 2015
Fotosúťaž
16. novembra 2015

Spoločnosť KOSIT a Mesto Košice spúšťajú kampaň za čistotu

Poslaním kampane „Za čistejšie Košice“ je zamerať sa na problémy, ktoré súvisia so stavom poriadku a triedenia odpadu. Zaoberať sa bude aj vznikom tzv. čiernych skládok a ich dopadom na životné prostredie.

„Pre KOSIT je podstatné, aby sme sa pokúsili podnietiť vyšší záujem o čistou a poriadok tam, kde každý z nás žijeme. Prevencia tvorby odpadu a rozumné nakladanie s odpadom je totiž našou prioritou. Veríme, že do diskusie o ekologickejšom spôsobe života vtiahneme okrem zodpovedných inštitúcii aj obyčajných ľudí, ktorým záleží na tamto meste,“ povedal Marián Christenko.

Na Slovensku je dnes podľa Ministerstva životného prostredia zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Mesto Košice sa preto spolu s ďalšími 500 samosprávami zapojilo do programu Veľké upratovanie Slovenska. Len v prvej polovici tohto roka mesto odstraňovalo odpad uložený v rozpore so zákonom na základe desiatich individuálnych objednávok. Naďalej však monitoruje problematické lokality. „Ide o lokality ako Jarmočná v mestskej časti Juh, asanačné pásmo Zvončeková, Čičkovský potok, Lunik IX, v mestskej časti Sever, napríklad Zoborská ulica, Vyhliadková veža, Žľaby – Červený breh a ďalšie,“ uviedla hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

„Aj my chceme podporiť túto myšlienku. Hromadenie odpadu a čierne skládky trápia asi najviac ľudí, čo sa týka ochrany životného prostredia. Preto sme v rámci kampane otvorili svoje Informačné centrum priamo v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice (MMK). Na pracovníka centra sa už dnes obracajú zástupcovia firiem, obcí aj obyvatelia, ktorí riešia problémy zvozu, triedeného zberu, čistoty či údržby komunikácii,“ tvrdí Christenko. „Neustále sa snažíme skvalitňovať služby pre obyvateľov mesta, pretože sme tu pre nich a chceme dosiahnuť, aby mali čo najviac možností poukázať na svoje problémy. Verím, že Košičania Informačné centrum KOSIT-u na Magistráte uvítajú a budú využívať,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

KOSIT v spolupráci s Mestom Košice v auguste 2015 vyhlásili fotografi ckú súťaž „Odpadky a Košičan v objektíve“. Amatérske fotografi e mali zachytiť skutočný obraz o odpade očami ľudí, ktorí žijú v našom meste. „Najlepšie snímky finančne odmeníme a budeme ďalej prezentovať prostredníctvom facebooku Za čistejšie Košice,“ ozrejmuje generálny riaditeľ. Najbližšou akciou ktorú kampaň podporuje je výmena starého papiera za živé vianočné stromčeky.