Slovenský komunál hľadá vzory
10. decembra 2012
Zber vianočných stromčekov v meste Košice
4. januára 2013

Spoločnosť KOSIT a.s. a Mesto Košice

Informujú občanov mesta Košice, že počas vianočných sviatkov bude zber a odvoz odpadov zabezpečený podľa bežného harmnogramu na celom území mesta.

Prevádzka zberných dvorov / Pri bitúnku 11, Jesenského 4,
Popradská ul./ bude počas vianočných sviatkov zmenená
nasledovne: 24., 25., 26. decembra 2012 – ZATVORENÉ
27., 28. decembra 2012 – OTVORENÉ 9:00 – 17:00
29., 31. decembra 2012 – OTVORENÉ 8:00 – 15:00
1. januára 2013 – ZATVORENÉ
2. januára 2013 – OTVORENÉ 9:00 – 17:00

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a všetko najlepšie
v roku 2013