OZNÁMENIE
4. februára 2015
Vyhlásenie k požiaru turbogenerátora v areáli Spaľovne odpadov v Košiciach
24. februára 2015

Spoločnosť KOSIT a.s. riadi od začiatku roka skúsený manažér Christenko. Renomovaná banka WOOD & Company vlastní 66% akcií spoločnosti.

WOOD & Co. je investičnou bankou zameriavajúcou sa na poskytovanie služieb firemných financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív. Je pomenovaná po svojom zakladateľovi Richardovi Woodovi, ktorý ju založil v roku 1991 a stal sa priekopníkom v oblasti kapitálových trhov v strednej a východnej Európe. V súčasnosti sú hlavnými predstaviteľmi Wood & Co. traja partneri: Jan Sýkora, Vladimír Jaroš a Ľubomír Šoltýs.

V novembri minulého roku najväčšia nezávislá investičná banka v strednej a východnej Európe Wood & Company odkúpila od talianskeho akcionára 4-ITALY ENERGY & ENVIRONMENT S.R.L a FINEST S.p.A 66-percentný podiel v spoločnosti KOSIT a.s. Transakcia sa uskutočnila pod profesionálnym dohľadom odborného, renomovaného, medzinárodného poradcu banky UBS. Banka WOOD & Co. podniká okrem Slovenska aj vo viac ako 15 krajinách strednej a východnej Európy. „Východoslovenský región má svoje iste špecifiká a podnikanie v ňom je možno trochu náročnejšie, avšak z osobných kontaktov viem, že o to sú tu ľudia vrúcnejší, takže sa na pôsobenie v mojom rodnom meste naozaj teším “, tvrdí predseda predstavenstva Ľubomír Šoltýs.

Nový akcionár preberá spoločnosť v špecifickej situácii, keďže v posledných rokoch sa investovali obrovské prostriedky do novej linky na spaľovanie odpadu, kvôli čomu sa muselo pôvodné vedenie košického KOSIT-u pod vedením generálneho riaditeľa Alvise Gerotta zadĺžiť.

„Teraz je potrebné podoťahovať nejaké detaily a nastaviť čo najefektívnejšie fungovanie spaľovne. Okrem toho nás ešte čaká spustenie zrekonštruovanej linky K1 teplo obyvateľom mesta. Zameriavame sa však aj na úplne nové rozvojové projekty, napríklad v oblasti separácie odpadu a lepšom využití druhotných surovín“, vysvetľuje najbližšie ciele Šoltýs.

Novým riaditeľom podniku bol menovaný Marián Christienko, ktorý vníma doterajšie pôsobenie firmy takto: „ Podľa môjho názoru patrí KOSIT už dlhé roky k popredným renomovaným podnikateľským subjektom v Košickom kraji. Osobne som už dlho takto KOSIT vnímal a za posledné dva mesiace sa stretávam s rovnakým názorom aj zo strany mnohých jeho obchodných partnerov. Podľa môjho názoru hrá KOSIT rolu lídra v oblasti investícií do moderných a životnému prostrediu najprijateľnejších foriem spracovania a zneškodňovania odpadu a súčasne rolu spoľahlivého partnera pre mesto Košice a jeho obyvateľov“.

WOOD & CO plánuje v najbližších rokoch spravovať KOSIT tak, aby bol spoľahlivým, zodpovedným a moderným spracovateľom odpadu vo východoslovenskom regióne, vďaka ktorému je maximum odpadu znovu použiteľné ako surovina alebo premenené na energiu a minimálne skládkované. Ako zodpovedný zamestnávateľ plánuje v Košickom regióne udržať a naďalej aj rozvíjať nové pracovné príležitosti.

Najbližšie valné zhromaždenie môže rozhodnúť o dvoch nových členoch v predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Dovtedy predstaviteľmi spoločnosti po výmene majoritného akcionára sú:

Predstavenstvo
predseda Ing. Ľubomír Šoltýs
podpredseda Mgr. Martin Šmigura
podpredseda MUDr. Igor Jutka, MPH
člen Ing. Michal Staroň
člen Ing. Boris Kostík
člen Ing. Jozef Streženec
člen Ing. Alexandra Blažíčková

Dozorná rada
predseda dozornej rady Ing. Ján Jakubov
člen JUDr. Martin Saloka
člen Ing. Kristína Priesterová

O generálnom riaditeľovi spol. KOSIT a.s., Ing. Mariánovi Christenkovi

Ing. Marián Christenko (37) pôsobil od roku 2001 v spoločnostiach SIEMENS, Falck, Zetor, VOITH na viacerých riaditeľských pozíciách. Riadenie KOSIT-u prevzal v januári tohto roku. Ing. Christenko je vyštudovaný ekonóm.