Kritika zabrala, okolie kaplnky si vzal na starosť KOSIT
10. apríla 2015
ŠTATÚT SÚŤAŽE VRCHNÁKOMÁNIA 2015 pre PREŠOV I.
21. apríla 2015

Už je to tu! Apríl 2015 sa opäť nesie v odštartovaní Vrchnákománie

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 8. ročník súťaže „Vrchnákománia“. Novinkou je on-line prihlasovanie na web stránke (www.kosit.sk) Podľa prijatého Štatútu sa tradične do súťaže môžu prihlásiť materské, základne a stredné školy na území mesta Košice. O finančnú odmenu súťažia nielen jednotlivci, ale aj samotné školy, ktorých KOSIT odmení za zber vrchnákov.

V závere súťaže KOSIT a.s. a spoluorganizátor General Plastic rozdajú na odmenách spolu 1200€.

Vyhlasovateľ súťaže KOSIT a.s. tak motivuje deti s rodičmi i učiteľov k ochrane životného prostredia. V minulom roku sa do Vrchnákománie zapojilo celkovo 30 materských, základných a stredných škôl. Pritom sa vyzbieralo viac ako 5000kg plastových vrchnákov. Bude to tento rok viac?! Výsledky súťaže budú jasné do konca júna (2015).

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.