Zber vianočných stromčekov 2018
22. decembra 2017
Zatvorené Informačné centrum
20. februára 2018

V druhej polovici februára sa v meste Košice začína „Celoročné upratovanie do VKK“

Celoročné upratovanie do veľkokapacitných kontajnerov (VKK)  napomáha predchádzaniu vzniku  čiernych skládok. „Celoročné upratovanie do VKK“  sa v mestských častiach oficiálne začne 20.2.2018 v MČ Košice SEVER.  Mesto Košice si v rámci celoročného upratovania rezervovalo v období od 20.2.2018 do 6.12.2018 spolu 89 kontajnerov  s objemom  9 m³ .  Vývoz VKK je naplánovaný max. 2 krát za týždeň a dodania kontajnerov sa vždy realizujú v poobedňajších a stiahnutia v doobedňajších hodinách. Oproti poslednému harmonogramu  nedochádza k žiadnym zásadným  zmenám. Harmonogram na stiahnutie pre konkrétne  mestské časti  nájdete pod informáciami pre obyvateľov. Ich rozmiestnenie určujú mestské časti a mesto Košice.

Pristavené VKK sú určené na nadrozmerný odpad, napr. starý nábytok, sedačky, stoličky, koberce, drevené laty a podlahy. DO VKK je zakázané vhadzovať drobný stavebný odpad, pneumatiky, výbušný a tlejúci odpad a nepatrí tam ani triedený zber.  Pre viac informácii môžete využiť našu bezplatnú linku 0800 156 748 alebo v sekcii Harmonogram celoročného upratovania VKK 2018.