Spaľovňu odpadov pri Košiciach modernizovali za 28,5 mil. €
6. marca 2014
Modernizácia košickej spaľovne za 28,5 miliónov: Nový kotol zvládne 10 ton odpadu za hodinu
6. marca 2014

V KOŠICIACH ZMODERNIZOVALI SPAĽOVŇU. MÁ ŠETRIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE I PEŇAŽENKY OBČANOV

Peter BÉREŠ, moderátor:

„Košická spaľovňa odpadov sa posunula na vyššiu ekologickú úroveň. Po trojročnej rekonštrukcii, ktorá stála takmer 29 miliónov eur, spĺňa predpísané parametre už aj v oblasti emisných limitov. Rozsiahla rekonštrukcia má, okrem ochrany životného prostredia, stabilizovať aj ceny za odvoz odpadu v Košiciach a to minimálne na ďalšie dva roky.“

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka:

„Košická spaľovňa v Kokšov Bakši fungovala takmer dvadsať rokov bez výraznejšej obnovy zariadení. V súčasnosti už spĺňa všetky európske environmentálne, technické a technologické parametre. Hovorca spoločnosti KOSIT Roland BANHÉGYI.“

Roland BANHÉGYI:

„Celkom nový kotol, pribudla turbína a nové čistenie spalín. Turbínou dokážeme viac využiť paru, keďže máme nútenú produkciu pary a vyrábať elektrickú energiu a dodávať do siete.“

T. DEŠKOVÁ:

„Okrem ochrany životného prostredia bude rozsiahla rekonštrukcia prínosom aj pre peňaženky Košičanov. Primátor Richard RAŠI.“

Richard RAŠI:

„Táto spaľovňa bude mať menej emisií, bude vedieť vyrábať zelenú energiu z produktov spaľovania a výsledkom bude aj to, že dokážeme udržať cenu za likvidáciu odpadu na súčasnej úrovni minimálne ďalšie dva až tri roky.“

T. DEŠKOVÁ:

„Podľa ministra životného prostredia ide zatiaľ Slovensko opačným smerom, ako krajiny západnej Európy. U nás umiestňujeme na skládkach až 80 % odpadov. Západ menej ako 20 %. Ostatný odpad energeticky zhodnocuje. Práve pre to by privítal, ak by podobných spaľovní, ako v Bratislave a v Košiciach, bolo na Slovensku viac. Peter ŽIGA.“

Peter ŽIGA:

„Sú moderné zariadenia, ktoré životné prostredie znečisťujú oveľa menej ako skládkovanie. Preto si myslím, že aj takéto formy modernizácie existujúcich spaľovní sú krokom, akým spôsobom sa to dá dosiahnuť.“

T. DEŠKOVÁ:

„Nový kotol košickej spaľovne dokáže spracovať za hodinu desať ton odpadu a vyrobiť tridsať ton pary. Z tej kondenzačná parná turbína ročne spracuje 48 tisíc megawattov elektrickej energie, ktorú bude KOSIT predávať do rozvodnej siete. Tonka DEŠKOVÁ, RTVS.“

Zdroj: 03.03.2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12.00; por. 5/15; DEŠKOVÁ Tonka