Meškanie odvozu odpadu
19. januára 2017
Nová koncepcia kontajnerových stanovíšť s účasťou verejnosti
8. marca 2017

Veľké upratovanie v Košiciach

KOŠICE, 27. 2. 2017: V pondelok, dňa 27. februára, začína KOSIT a.s. s odstraňovaním posypového materiálu najmä z chodníkov a autobusových zastávok, hoci zimná údržba oficiálne končí až 31. marca. Spoločnosť tak zareagovala na podnety volajúcich občanov na bezplatnú zelenú linku i na priamu požiadavku predsedu rady starostov Ing. Jána Jakubova.

Najskôr prídu na rad zastávky MHD, po nich chodníky a postupne sa začne s čistením vozoviek, a to ručne aj strojovo. Zametači budú nasadení najskôr v MČ Staré mesto a čistiace čaty sa následne presunú do jednotlivých mestských častí. V rámci ručného čistenia bude v uliciach 52 zametačov, čo je o 30 pracovníkov viac ako určuje operačný plán zimnej údržby. V prípade požiadavky mesta je spoločnosť schopná ich počet navýšiť. Pozbieraný posypový materiál bude odovzdaný do zmluvného recyklačného strediska na zhodnotenie.

 KOSIT a.s. taktiež dáva do pozornosti nový harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na rok 2017, ktorý občania nájdu na stránke www.kosit.sk. Na území mesta (Vyšné Opátske, Dargovských hrdinov, Západ, Sever, Nad Jazerom, Juh, KNV, Ťahanovce obec, Šaca, záhradkárske oblasti) bude v zaužívaných lokalitách postupne rozmiestnených 89 VKK. Oproti roku 2016 posilnila spoločnosť po dohode so samosprávou zber objemného domového odpadu, a to z dôvodu predchádzania vzniku čiernych skládok, ktoré predstavujú záťaž pre životné prostredie.

Pre ľahšiu orientáciu bude väčšina VKK označená informačnými letákmi. Občania sa tak môžu dozvedieť, aký odpad do nich môžu vhadzovať. Všeobecne platí, že objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do bežnejnádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti, koberce, okná a dvere). Rozmiestnené VKK budú priebežne vyprázdňované a odpad z nich bude dotriedený a následne spracovaný v prevádzkeDivízie spracovania odpadu, teda energeticky či materiálovo zhodnotený.

Zároveň spoločnosť KOSIT a.s. vyzýva občanov, aby do VKK nevhadzovali drobný stavebný odpad, ktorý patrí na zberný dvor. Ide najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, keramiky, alebo sanitu. Prísny zákaz platí pre tlejúci a výbušný odpad, ale aj opotrebované pneumatiky, ktoré je majiteľ povinný odovzdať do pneuservisu. Pre tento účel zverejnilo Mesto Košice zoznam distribútorov na svojej internetovej stránke.