Zber vianočných stromčekov v meste Košice
8. januára 2014
Moderné Košice už majú trendovú spaľovňu
28. februára 2014

Vianočné stromčeky pozbierajú

(09.01.2014; Korzár; Denník Košického kraja, č. 6, s. 2; jav)

KOŠICE. Mesto a KOSIT začali zbierať vianočné stromčeky ako odpad zo zelene. „Obyvatelia môžu stromčeky uložiť k stanovištiam nádob na zber komunálneho odpadu a v lokalitách s rodinnými domami na miesta určené mestskými časťami,“ informoval magistrát. Stromčeky, vyložené pri smetných bedniach, majú byť už očistené od ozdôb. Zber bude prebiehať až do konca februára.

„Obyvatelia ich môžu samostatne odniesť aj do zberných dvorov na Jesenského 4, Pri bitúnku 11 a na Popradskej,“ doplnil KOSIT. Tento biologicky rozložiteľný odpad odvezú do kompostárne a materiálovo ho zhodnotia.