Po LUNIKU IX, KOSIT odpratal ďalšiu veľkú skládku odpadu.
16. júna 2015
5 515 kg bude zrecyklovaných…
29. júna 2015

Vrchnákománia 2015 – výsledky súťaže

Milí súťažiaci,

ďakujeme Vám za Vašu účasť vo Vrchnákománii VIII. Výhercom srdečne blahoželáme!

Najväčšie množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov na jedného žiaka
1. miesto – 300€ (slovom: tristo eur)
Materská škola a Združenie rodičov Ovručská 14 – 6,25 kg

2. miesto – 200€ (slovom: dvesto eur)
Združenie rodičov pri Materskej škole Obrancov mieru 16 – 5,19 kg

3. miesto – 100€ (slovom: sto eur)
Rodičovské združenie pri MŠ Obrancov mieru 20 – 2,95 kg

Celkové množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov
1. miesto – 300€ (slovom: tristo eur)
ZŠ Mateja Lechkého, Ul. Jána Pavla II. 1 – 708,5 kg

2. miesto – 200€ (slovom: dvesto eur)
Materská škola a Združenie rodičov Ovručská 14 – 588 kg

3. miesto – 100€ (slovom: sto eur)
Združenie rodičov pri Materskej škole Obrancov mieru 16 – 447 kg