„Super záložka“ pomôže opusteným zvieratám…
14. apríla 2014
Superzáložka na pomoc zvieratám
12. júna 2014

Vyhodnotenie súťaže EKO knižka Ježka Separka

Odovzdali sme ocenenia víťazom v súťaži EKO knižka Ježka Separka.

KOŠICE, 23. mája 2014 – Od 25. septembra do 20. novembra 2013 sa uskutočnila celoslovenská tvorivá súťaž EKO knižka Ježka Separka. Svoje príbehy, básničky a piesne do nej zaslalo 129 učiteľov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Súťažné práce hodnotili renomovaní slovenskí autori Daniel Hevier a Marián Čekovský. Škôlka, z ktorej pochádza výherné dielko, získala v súťaži finančnú odmenu v hodnote 500€.

Najlepšiu pesničku, nazvanú Ježko Separko, zložila Oľga Balážová z MŠ Bernoláková 19 v Prešove. Najkrajšiu básničku, s názvom Zberný dvor, napísala pani učiteľka Jana Petričová z MŠ Kysak 210. Ceny za svoje dielko si pani učiteľky spolu s ich malými zverencami prevzali z rúk organizátorov priamo v materskej škole.

Víťazný príbeh, Zuzankin poučný výlet, vymyslela Magdaléna Kresťanová z MŠ Beethovenova 1 v Nitre.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť u detí environmentálne povedomie prostredníctvom  jednoduchých, kreatívnych a originálnych diel pedagogických pracovníkov. „Práve učitelia vedia najlepšie, ako deti zaujať a zároveň niečo naučiť. Príbehy, básničky aj pesničky predstavujú environmentálne témy pútavou formou, vďaka ktorej si dôležité informácie školáci hravo zapamätajú,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka nadácie KOSIT.

„Veľmi nás teší, že sme mohli byť súčasťou tejto tvorivej súťaže. Ochrana prírody je vážnou témou pre celú spoločnosť. Sme radi, že sa jej venujú učitelia našich detí už v predškolskom veku a tak pozitívne vplývajú na ich ekologické cítenie,“ dopĺňa Michal Sebíň zo spoločnosti NATUR-PACK.

Tridsať najlepších prác bude vydaných v detskej knižke EKO knižka.

Súťaž zorganizovala Nadácia KOSIT s podporou spoločností KOSIT a NATUR-PACK.

MŠ Kysak

 MŠ Kysak.

Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak

 Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom
p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak.

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákove (zprava), Oľge Balážovej a p. riaditeľke Dane Voštinárovej

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákovej (zprava), Oľge Balážovej
a p. riaditeľke Dane Voštinárovej.