Košická tepláreň vo vykurovacej sezóne dodávala teplo 205 dní
12. júna 2013
STV 2 – Diskusia v Separé
17. júna 2013

Vyhodnotenie súťaže “VRCHNÁKOMÁNIA VI.”

Šiesty ročník súťaže „Vrchnákománia“ organizovaná spoločnosťou KOSIT a.s. aj tento rok zaznamenala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže je zbieranie vrchnákov z plastových fliaš a tým podporiť environmentálne povedomie separovaného zberu u mládeže.

V roku 2013 sa do tejto súťaže zapojilo 33 materských, základných a stredných škôl. Celkovo sa vyzbieralo 4.500kg plastových vrchnákov. Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v dvoch kategóriách: „Najväčšie množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov na jedného žiaka“ a „Celkové množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov“.

Víťazmi tohtoročnej súťaže je 6 školských inštitúcií. Na prvom mieste v kategórií „Najväčšie množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov na jedného žiaka“ sa umiestnila materská škôlka MŠ Lorinčík s vyzbieraným množstvom 7kg na jedného žiaka. Druhé miesto patrí základnej škôle Poľov s 2,608kg na jedného žiaka a na treťom mieste je základná a materská škola Želiarska s 2,33kg na jedného žiaka.

V kategórií „Celkové množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov“ prvé miesto patrí základnej škole Mateja Lechkého s vyzbieraným množstvom 557kg, druhé miesto obsadila základná škola Gemerského 2 s 449kg a na treťom mieste sa nachádza materská škola Jaltská s 313kg.

VRCHNÁKOMÁNIA VI.

Názov školy

Najväčšie množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov na jedného žiaka

1. miesto

MŠ Lorinčík

7 kg/osoba

2. miesto

ZŠ Poľov

2,608 kg/osoba

3. miesto

ZŠ Želiarska

2,33 kg/osoba

VRCHNÁKOMÁNIA VI.

Názov školy

Celkové množstvo vyzbieraných plastových vrchnákov

1. miesto

ZŠ Mateja Lechkého

557 kg

2. miesto

ZŠ Gemerského 2

449 kg

3. miesto

MŠ Jaltská

313 kg

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri budúcoročnej súťaži

„Vrchnákománia VII“