Začína sa zber vianočných stromčekov
5. januára 2017
Poďakovanie polícii za zvládnutie dopravnej situácie
13. januára 2017

Aktuálna situácia zimnej údržby

Spoločnosť KOSIT a.s. má v teréne aktuálne 18 mechanizmov a jeden nakladač na posypový materiál. Okrem strojového čistenia boli nasadení aj pracovníci ručného čistenia. Všetky naše jednotky v rámci zimnej údržby sa enormným úsilím snažia zmierňovať následky poveternostných podmienok. Pre husté sneženie je prejazdnosť na niektorých úsekoch komplikovanejšia, preto by sme vodičov chceli požiadať o zvýšenú bezpečnosť a pozornosť. 

Mechanizmy pracujú od 2:40 hod., sneženie začalo o pol tretej ráno a po koordinácii s riadiacim dispečerom MMK sme zabezpečili okamžitý výjazd všetkých sypačov. Bol nariadený likvidačný posyp. Podľa operačného plánu sa čistili hlavné ťahy a kopcovité oblasti bočných komunikácii. Z dôvodu poveternostnej situácie boli posilnené dva rajóny, horný Bankov, Jahodná. Naše posádky zabezpečovali prejazdnosť až po úsek ružínsky most, vrátane obce Košická Belá. Posilnená v rámci údržby bola aj Mestská časť Košice – Juh.

Aktuálne mechanizmy postupujú podľa hierarchie na prvom mieste dôležitosti sú prieťahy II. a III. triedy, triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva MHD. Ďalej sú to ostatné komunikácie – vozovky, chodníky, a v neposlednom rade miestne komunikácie IV. triedy, parkoviská.

Na základe ďalšej predpovede počasia, kedy má neustále snežiť, sme naďalej v našom plnom nasadení.