Košice majú už päť zberných dvorov
7. júla 2016
Štatút súťaže „Zelená pre zberné dvory“
11. júla 2016

Výstava výherných fotografií súťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“ pokračuje!

Príďte si ju pozrieť do 30. júla v priestoroch Magistrátu mesta Košice.