Enviroshow

Tradičným zavŕšením celoročnej práce modelových škôl je podujatie Enviroshow, kde si môžu jednotlivé školy a ich družstvá zmerať sily v nadobudnutých vedomostiach aj v tvorivosti. V školskom roku 2007/2008 sa konal už šiesty ročník tejto show. Vedomostná súťaž medzi družstvami škôl  prebiehala  v kategóriách  zvlášť pre 1. a 2. stupeň ZŠ.  Tematicky pozostávala z problematiky odpadov a triedeného zberu.. Jednotlivé školy  sa v praktickej oblasti mohli prezentovať prostredníctvom umeleckého diela z recyklovateľného materiálu, módnej prehliadky modelov zhotovených z recyklovateľných materiálov, či formou javiskového prejavu.  Na konci školského roka si teoretické vedomosti i praktické zručnosti zmerajú  žiaci medzi sebou z Modelových škôl.

ENVIROSHOW 2012

Spoločnosť KOSIT a Nadácia KOSIT Vás pozývajú na 11. ročník podujatia Enviroshow.

ENVIROSHOW 2011

plagat enviroshow 2011V pondelok 27. júna od 9:00 do 12:00 sa v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach konala Enviroshow pre deti z košických základných a materských škôl. Čakal na nich pestrý program, vyhodnotenie súťaží, kúzelník a Ježko Separko.