Informácia k situácii zimnej údržby v dňoch 14-15.03.2013
16. marca 2013
Mesto zbúralo ťahanovského strašiaka
19. marca 2013

Za prehrabávanie sa v kontajneroch hrozí pokuta do 33 eur

(16.03.2013; www.korzar.sk; Košický korzár, s. ‑; rob)
Prehrabávanie sa v kontajneroch zakazuje všeobecne záväzné nariadenie. Hoci jeho porušovanie trestajú policajti aj pokutami, nepomáha to.

KOŠICE. V ostatných rokoch možno stále častejšie pozorovať pri kontajneroch jedného alebo skupinky ľudí, ktorí v nich hľadajú niečo pre seba. Niektorých zaujímajú obnosené šaty, iných elektronika či iný tovar. Nájdu sa aj takí, ktorí nepohŕdnu potravinami. Hoci môžeme so sociálne slabšími skupinami občanov súcitiť, fakt je ten, že prehrabávanie sa v kontajneroch je zakázané. „Hovorí o tom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi alebo  VZN o čistote a  verejnom poriadku,“ informuje nás hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová. „Podľa nich je zakázané vyberať a triediť komunálny odpad alebo jeho zložky z odpadových  nádob a kontajnerov osobami neoprávnenými na nakladanie s  nimi.“

Za porušovanie týchto VZN hrozia blokové pokuty do 33 eur. Mestská polícia (MsP), ktorá tieto priestupky rieši, má však s ich vymáhaním problémy.“Osoby, ktoré sa priestupku dopúšťajú, sú väčšinou asociáli, bezdomovci, osoby z rómskych osád a podobne. Buď nedisponujú hotovosťou alebo je vymožiteľnosť pokuty vzhľadom na ich sociálnu situáciu takmer nulová. Preto sú tieto osoby v prevažnej miere riešené napomenutím. Dané opatrenie však nemá žiaden účinok, nakoľko sa tieto osoby dopúšťajú obdobného konania opakovane,“ tvrdí Viktorínová.

Priestupcov pribúda

Zo štatistiky vyplýva, že v roku 2010 riešila MsP 3 102 „kontajnerových“ priestupkov. Blokovú pokutu, spolu 40 eur,  zaplatili na mieste iba traja. V roku 2011 bolo zistených 2 759 priestupkov, od 12 hriešnikov polícia zinkasovala 180 eur. Vlani pribudlo do štatistík až 5 270 priestupkov, 21 prinieslo do mestskej pokladne 196 eur. Za prvé dva mesiace tohto roka nezaplatil z 875 hriešnikov nikto. Neporiadok okolo kontajnerov je problém pre KOSIT. „Posádky, ktoré odvážajú odpad, majú presne určený časový harmonogram, upratovanie kontajnerových stanovíšť ich spomaľuje pri výkone práce. Uvítali by sme, keby polícia namiesto pokuty trvala na okamžitom uprataní spôsobeného neporiadku,“ myslí si PR manager KOSIT‑u Roland Bánhegyi.