Zahraniční študenti v spaľovni
12. júna 2014
Vyhlásenie talianskych akcionárov v spol. KOSIT a.s.
16. júna 2014

Zahraniční študenti na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci

Holop Zsóka, moderátor:
„Gymnázium v Kráľovskom Chlmci hostilo zahraničných študentov. V rámci programu Make a difference sa nemeckí, anglickí a talianski žiaci, resp. ich učitelia, učili o význame ochrany životného prostredia.“
Tomojka V. Béla, redaktorka:
„Do košickej firmy na spracovanie odpadu Kosit zavítali v rámci programu Comenius miestni žiaci a ich hostia zo zahraničia.“
George Walker:
„Ohromilo ma to množstvo odpadu, najviac ma šokovalo množstvo fliaš. Odteraz budem ešte viac recyklovať.“
Tomojka V. Béla:
„Organizátori programu chceli upozorniť na znečistenie prostredia a formovať myslenie. Okrem exkurzií sa konali aj workshopy, kde sa recykloval rôzny odpad.“
Pankulič Petra, študentka Gymnázia, Kráľovský Chlmec:
„Ekológia je veľmi dôležitá, podstatné je, aby sme o nej nielen počuli, ale jej aj porozumeli. To čo robíme si zapamätáme viac, než keby sme o tom len počuli a rozprávali sa.“
Tomojka V. Béla:
„V piatok so študentmi besedoval aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia. Žiaci na dvore gymnázia zasadili stromy. Gymnazisti z Kráľovského Chlmca v rámci programu navštívia Anglicko a Taliansko. Výmenný program podporuje národná agentúra.“

Zdroj: 09.06.2014; Televízna stanica STV 2; Hírek správy