Zmena úradných hodín Informačného centra KOSIT a.s. počas sviatkov 2017
22. decembra 2017
V druhej polovici februára sa v meste Košice začína „Celoročné upratovanie do VKK“
16. februára 2018

Zber vianočných stromčekov 2018

Spoločnosť KOSIT začne zber vianočných stromčekov po vianočnom sviatku pravoslávnych kresťanov (8. Januára 2018). Obyvatelia Košíc môžu vykladať vianočne stromčeky, ktoré by mali byť odzdobené   na kontajneroviská, alebo miesta, ktoré určia jednotlivé mestské časti. Zároveň sú občanom k dispozícii aj zberné dvory, ktoré KOSIT  prevádzkuje. Následne vianočné stromčeky putujú do košickej kompostárne, kde sa zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad.

Tlačová správa

2.1.2018 – Zo živých vianočných stromčekov bude v Košiciach kompost