Obmedzenie služieb pre mesto Košice
16. marca 2020
Obnovujeme zvoz objemného odpadu
26. marca 2020

Zberné dvory ostávajú v prevádzke

Brány všetkých zberných dvorov ostávajú pre Košičanov naďalej otvorené. S dôrazom na ochranu našich zamestnancov prosíme návštevníkov o zodpovednosť a dodržiavanie sprísnených pravidiel vstupu. Ďakujeme za pochopenie.

 

Opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu v prevádzke Zberného dvora

 

 

 1. Vstup občanov do prevádzok Zberných dvorov zabezpečovaných spoločnosťou KOSIT a.s. bude umožnený len občanom, ktorí budú mať tvár chránenú ochranným rúškom.
 2. Obsluha prevádzky Zberného dvora nevpustí do prevádzky Zberného dvora občanov, ktorí nebudú mať požadovanú ochranu tváre.
 3. Zakazuje sa vstupovať do prevádzky Zberného dvora osobám s príznakmi chrípky (kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota) a osobám,  ktoré sú / boli v priamom kontakte za ostatné 2 týždne s osobami s týmito príznakmi.
 4. Ak má občan alebo osoby, s ktorými občan je / bol v priamom kontakte za ostatné 2 týždne, potvrdený koronavírus alebo podozrenie na koronavírus a z tohto dôvodu nariadenú karanténu, nesmie vstupovať do prevádzky Zberného dvora.
 5. Za účelom identifikácie občana podľa preukazu totožnosti nesmie dôjsť k fyzickému kontaktu medzi občanom a obsluhou Zberného dvora. Občan predloží doklad obsluhe Zberného dvora len na nahliadnutie tak, aby bolo možné zaznamenať požadované údaje.
 6. Občan je povinný obmedziť dobu strávenú v prevádzke Zberného dvora len na dobu nevyhnutnú na odovzdanie dovezeného odpadu, váženie odpadu a na zaznamenanie požadovaných údajov.
 7. Zakazuje sa odovzdať na Zbernom dvore odpad pochádzajúci:
 • z domácností s občanmi v karanténe,
 • z domácností s občanmi, u ktorých je podozrenie nákazy koronavírusom,
 • z domácností, občanom ktorých bol potvrdený koronavírus.
 1. V prípade podozrenia porušenia povinností občana podľa odsekov 3., 4. a 7. týchto pokynov, je prevádzkovateľ Zberného dvora oprávnený podať podnet príslušným orgánom na úseku verejného zdravotníctva a orgánom činným v trestnom konaní.