Upracme si Košice. Spolu!
19. marca 2021
Zber a odvoz BIO odpadu z kuchyne
30. júna 2021

ŠTUDENTOV VZDELÁVAME NAĎALEJ ONLINE

Ako mladšie generácie viesť k zodpovednému postoju v dôležitej téme odpadového hospodárstva, ktorá priamo ovplyvňuje budúcnosť našej planéty? Príspevkom Nadácie KOSIT v spolupráci so spoločnosťou ewia je interaktívny online vzdelávací program, ktorý zastrešuje Centrum environmentálnej výchovy (CEV). Jeho obsah je primárne určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.    

Dlhodobo otvárame envirotémy už od útleho veku

Spoločnosť KOSIT sa prostredníctvom Nadácie KOSIT, za podpory spoločnosti NATUR-PACK a mesta Košice, venuje projektom týkajúcim sa environmentálnej výchovy už od roku 2007. Program dosiaľ  absolvovalo viac ako 55 tisíc detí, pričom mimo pandemických opatrení prebieha v učebni priamo v areály Zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) v Košiciach. Súčasťou tohto zážitkového vzdelávania je i exkurzia prevádzky ZEVO.

 

Po nástupe pandémie bolo prezenčné vyučovanie prerušené a v roku 2021 ho nahradil online vzdelávací program. Ten je pre školské zariadenia a záujmové organizované skupiny bezplatný. Online vzdelávanie umožňuje mládeži prostredníctvom zaujímavého obsahu prezentovaného atraktívnou formou dozvedieť sa viac o problematike odpadového hospodárstva a globálnej klimatickej situácii. Cieľom programu centra je vzbudiť u študentov priaznivý vzťah k ochrane životného prostredia. Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť pri výchove ďalších generácií – aj preto, aby sa vyvarovali chýb tých predchádzajúcich.

Aj v prípade online variantu je hlavným zámerom CEV šíriť osvetu v jednej z kľúčových oblastí vo vzťahu k udržateľnosti a zelenej budúcnosti planéty. Žiaci sa tak dozvedia viac o tom, koľko odpadu na Slovensku ročne vyprodukujeme, kam putuje, ako znečistená odpadmi je naša krajina, aký vplyv má spotrebiteľské správanie jednotlivcov na zmenu klímy, ale aj prečo je už teraz potrebné osvojiť si nové návyky smerujúce k princípom cirkulárnej ekonomiky.

 

„Od spustenia online výučby sa do vzdelávania v Košickom a Prešovskom kraji zapojilo takmer 400 študentov. Za seba musím povedať, že sa v roli lektora cítim veľmi dobre. Študenti na témy aktívne reagujú, zapájajú sa do diskusie, prezentujú riešenia, ktorými sami vplývajú na zamedzenie znečisťovania životného prostredia. Hovoríme o tom, aké zmeny môže pre Slovensko i planétu priniesť zmena v prístupe každého z nás. Nateraz som nemala skúsenosť so skupinou, ktorá by bola v témach vyslovene „začiatočnícka“. Čo je jednoducho skvelé a dáva mi to motiváciu do každého ďalšieho dňa práce s mládežou,“ hovorí Tatiana Horváthová, lektorka CEV pre Košický a Prešovský kraj

Pod záštitou spoločnosti KOSIT beží program pre školy a združenia z Košického a Prešovského kraja. Rovnako je Centrum environmentálnej výchovy súčasťou projektu Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré plánuje spoločnosť ewia vybudovať v okresoch Šaľa a Trnava. Počas školských prázdnin je vzdelávanie dostupné pre rôzne záujmové krúžky či letné tábory.

 

Termín si rezervujte cez formulár

Triedu či skupinu môže na online vzdelávanie v CEV prihlásiť učiteľ (vychovávateľ, pedagóg) prostredníctvom formulára na webe spoločnosti KOSIT.

„Výučbu môžu žiaci absolvovať odkiaľkoľvek, keďže prebieha online. To oproti osobným prednáškam prináša výhodu dostupnosti i pre vzdialenejšie regióny, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť vzdelávania osobne. Študenti sa jednoducho pripoja počas školského vyučovania, a to od pondelka do piatka, v čase medzi 9. a 15. hodinou. Termín si je potrebné dohodnúť minimálne tri pracovné dni vopred,“ dopĺňa Slavomíra Brzová, manažérka Centra environmentálnej výchovy

Online výučba trvá spravidla 45 – 60 minút, je teda možné naplniť ňou jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci a študenti sa k výučbe pripoja cez počítač, laptop či mobilné zaradenie prostredníctvom vybranej online platformy. Možnosťou je aj skupinové dištančné vzdelávanie, ktoré prebieha cez dostupné technické vybavenie priamo v triede.

Výučbou účastníkov sprevádzajú lektori – odborníci na odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a súvisiace ekologické témy. Všetky dôležité informácie, rovnako ako rezervačný formulár, sú dostupné na stránke https://www.kosit.sk/skoly-a-osveta/centrum-environmentalnej-vychovy/.