Živé vianočné stromčeky skončia v kompostárni
4. januára 2016
Dvojtýždňové zatvorenie zberného dvora na Popradskej ul.
1. februára 2016

Zimná údržba ciest v Košiciach

V rámci nočnej služby pracovalo na uliciach spolu 15 veľkých sypačov a 5 malých mechanizmov na odhŕňanie snehu a posyp ciest. V službe bolo nasadených 20 vodičov a ďalších 8 v domácej pohotovosti. V meste aj v okolí sa vyhradené úseky komunikácii posypávali zmiešaným alebo chemickým posypom.

Počas výkonu nočných a ranných prác sme nezaznamenali žiadne vážne komplikácie až na priechodnosť niektorých vedľajších ulíc. Medzi najkomplikovanejšie ulice patri a napr. Kurská ul., či Jegorovovo nám. na sídlisku Dargovských hrdinov.

KOSIT prioritne riešil komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD, a prieťahy ciest II. a III. triedy cez mesto Košice. Následne boli čistené ostatné miestne komunikácie ako vozovky a chodníky.

Pri určení stupňa dôležitosti sa vždy prihliada na intenzitu dopravy, vedenie trás verejnej hromadnej dopravy, dopravný význam komunikácie a pod.

Ďalšie zásahy počas dňa budú prispôsobené poveternostnej situácii a rozhodnutiu Dispečingu Mesta Košice.