KOSIT predstavuje Férové váženie
13. septembra 2020
Zber a odvoz vianočných stromčekov
6. januára 2021

Zimná údržba v sezóne 2020/2021

V meste Košice už niekoľko rokov zabezpečuje spoločnosť KOSIT a. s. zimnú údržbu verejných komunikácii. Zimná sezóna je definovaná obdobím od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. Detailné podmienky výkonu prác popisuje Operačný plán zimnej údržby, ktorý bol vypracovaný v súčinnosti s Magistrátom mesta Košice. V nadchádzajúcej sezóne bol oproti tej minuloročnej navýšený počet kilometrov udržiavaných chodníkov v meste, čomu bolo prispôsobené hlavne technické vybavenie.
Celkovo do správy spoločnosti patrí vyše 657 kilometrov komunikácií.

„Do zimnej údržby pre sezónu 2020/2021 plánujme nasadiť až 46 mechanizmov a 40 zamestnancov ručného čistenia na jednej zmene. Celkovo bude pre výkon zimnej údržby vrátane vodičov, dispečerov a ďalších zapojených až 234 zamestnancov.
V rámci prípravy na sezónu sme čerpali reálne skúsenosti z tej minuloročnej a sústredili sa na obnovu vozového parku. Medzi veľkými mechanizmami už tradične dominujú sypače overených značiek Mercedes a MAN. Strojnú údržbu chodníkov určených mestských častí budú zabezpečovať tzv. malé mechanizmy, sypače – zametače. Vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby, v tomto roku to bude až 10 bugín.“ informoval Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ.

Keďže nie je reálne v prípade sneženia či mrznúceho dažďa zabezpečiť okamžitú zjazdnosť všetkých pozemných komunikácii v rovnakom čase, Operačný plán definuje tri stupne určujúce prioritu priebehu prác údržby. Najvyššiu prioritu majú už tradične činnosti zabezpečujúce zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácii I. a II. triedy, a tiež trasy liniek MHD. Až následne sa dôraz presúva na prioritné stupne dva a tri, teda bočné ulice, chodníky, podchody, schody, a pod.

Medzi úkony, ktoré spoločnosť KOSIT vykonáva v rámci zimnej údržby pre mesto Košice, patrí strojové odstraňovanie snehu pluhovaním a frézovaním, realizácia určeného druhu posypu pri prevencii a likvidácii snehu a poľadovice, ale aj osádzanie zábran a kolov brániacim vzniku závejov, odvoz snehu na skládku snehu a vytvorenie miest pohotovostných skládok posypového materiálu.

Čo sa týka ručného čistenia, v tejto zimnej sezóne budú zamestnanci spoločnosti KOSIT pracovať v mestských častiach Staré mesto, Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Prioritne budú udržiavané autobusové zastávky MHD a schody. Druhý stupeň priority majú chodníky, prechody a ostrovčeky na križovatkách.

Všetky komunikácie, o ktoré sa počas zimnej sezóny spoločnosť KOSIT bude strojným i ručným čistením starať, rovnako ako presné lokality umiestnenia pohotovostných skládok posypového materiálu, je možné dohľadať v mape obslužnosti.

Pri sezónnom nábore zamestnancov spoločnosť KOSIT už niekoľko rokov nevyužíva služby brigádnických centier, či agentúr a ani tento rok nie je výnimkou. Žiadosti všetkých kandidátov, vrátane vodičov vozidiel skupiny C, boli evidované oddelením ľudských zdrojov už od nástupu pandémie a bez výraznejšej náborovej kampane sme uchádzačmi naplnili žiadané počty pre personálnu realizáciu zimnej údržby.

Počas zimnej sezóny očakávame zvýšený počet telefonátov na bezplatnú linku a správ na sociálnych sieťach.

„Obyvateľom je celoročne k dispozícii naše Zelené číslo 0800 156 748 a facebooková stránka Za čistejší Východ. Počas obdobia prebiehajúcej zimnej údržby úzko spolupracujeme s hlavným dispečingom Magistrátu mesta Košice, s cieľom v čo najvyššej možnej miere a zároveň v čo najkratšom čase zmierniť dopady poveternostných vplyvov na zjazdnosť a schodnosť pozemných komunikácii.“, ozrejmuje riaditeľ divízie služieb, Ing. Michal Hrabovský.

Na záver je dôležité pripomenúť, že vozidlá KOSIT nemajú právo prednostnej jazdy, a preto spoločnosť vyzýva vodičov v Košiciach a okolí v zimných mesiacoch o toleranciu, zhovievavosť a hlavne zvýšenú ostražitosť.