Zmena v harmonograme vývozov odpadu
8. decembra 2021
Zber použitých jedlých olejov a tukov
11. októbra 2022

Zrušenie zberného dvora na Jesenského ulici

Posledný príjem odpadu od obyvateľov prebehne v areáli zberného dvora na Jesenského ulici v sobotu 19. februára 2022.

Od 1. marca 2022 je prevádzka zberného dvora trvale zrušená. 

Na pozemku budú stáť mestské nájomné byty. Viac info o projekte  stránkach Magistrátu mesta Košice: https://bit.ly/MMK_Jesenskeho_najomne_byty

 

Pre obyvateľov Košíc sú naďalej k dispozícií služby piatich zberných dvorov prevádzkovaných spoločnosťou KOSIT.

Pri bitúnku 11
Košice – Juh
Popradská
Košice – Západ
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
Železiarenská 49
Košice – Šaca
Napájadlá
Košice – Nad Jazerom