Ako triediť odpad

Pomôcka pre správne triedenie odpadov v domácnostiach

Do modrého kontajnera alebo vreca na papier patria: 

 • noviny 
 • časopisy 
 • reklamné letáky 
 • katalógy 
 • papierové tašky 
 • papierové a kartónové obaly 
 • kancelársky papier 
 • obálky 
 • pohľadnice 
 • listy 
 • zošity
 • kartóny (porezané na menšie kusy)
 • rolky od toaletného papiera 
 • papierové obaly od vajec 

Do modrého kontajnera alebo vreca na papier nepatria:

 • znečistený papier 
 • mokrý papier 
 • mastný papier 
 • papierové servítky
 • použité plienky a hygienické potreby
 • obaly z nápojových kartónov (napr. obaly od mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov)
 • alobal, celofán
 • drevené obaly 
 • knihy

Vedeli ste, že…?

Papier sa prvýkrát objavil v Čine v 14 storočí. Je to tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Tvorí cca 20-25% odpadu. Recyklácia 1 tony papiera zachráni 17 stromov. Papier môžeme recyklovať 5 až 7-krát. Pri jeho označovaní sa používajú grafické znaky s použitím písmen a čísel, tak vieme, o aký obal ide. (vlnitá, hladká lepenka, kartón).

Do žltého kontajnera alebo vreca na plasty, kovy, alebo nápojové kartóny patria: 

 • nevratné stlačené plastové fľaše 
 • tašky a igelitové vrecká 
 • plastové obaly z domácností
 • obaly od kozmetických produktov a drogérie 
 • tégliky a viečka od jogurtov 
 • nevratné plechovky od nápojov 
 • konzervy bez zvyškov potravín 
 • kovové obaly 
 • hliníkové fólie 
 • uzávery od zaváranín 
 • nápojové kartóny (od mlieka, džúsov…)

Do žltého kontajnera alebo vreca na plasty, kovy, alebo nápojové kartóny nepatria: 

 • znečistené fólie 
 • obaly so zvyškami potravín 
 • obaly od chemikálií, olejov a farieb
 • podlahové krytiny 
 • molitan 
 • guma
 • koženka
 • textil 
 • plexisklo 
 • stavebný odpad 
 • kovový šrot 

Vedeli ste, že…?

Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 400 miliónov ton plastov, z toho 10 miliónov ton končí ako odpad v oceánoch. Až 50% plastov použijeme len raz a potom vyhodíme. Slovenské domácnosti spotrebujú priemerne až 300 kusov mikroténových sáčkov. Kovy, ktoré zbierame spolu s plastmi je možné recyklovať donekonečna. 

Do zeleného kontajnera alebo vreca na sklo patria: 

 • nevratné sklenené fľaše
 • biele a farebné čisté sklo 
 • sklenené poháre 
 • črepy 
 • poháre od kompótu
 • sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka 
 • vázy
 • misky

Do zeleného kontajnera alebo vreca na sklo nepatria: 

 • znečistené sklo 
 • zrkadlo 
 • sklo s prímesami 
 • bezpečnostné sklo
 • technické sklo 
 • sklenené fľaše od chemikálií
 •  porcelán 
 • keramika
 • autosklo 
 • drôtené sklo 
 • žiarovky 
 • plexisklo 

Vedeli ste, že…?

Sklo je materiál, ktorý je možné recyklovať donekonečna bez straty kvality. Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie. 

 

DO KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD NEVHADZUJTE:

 • nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok) 
 • nebezpečný odpad (akumulátory, oleje)
 • objemný odpad (chladničky, nábytok, umakartové jadrá…)
 • zmesový komunálny odpad
 • batérie 
 • oleje