Ako triediť odpad

Pomôcka pre správne triedenie odpadov v domácnostiach


 
 

 

PAPIER

Papier sa prvýkrát objavil v Čine v 14 storočí. Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Odhadom existuje 250 druhov papiera. Papier tvorí cca 20 % odpadu. Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva. Papier môžeme recyklovať 5–8 krát. Pri jeho označovaní sa používajú grafické znaky s použitím písmen a čísel. Tak vieme o aký obal ide. (vlnitá, hladká lepenka, kartón).

 

 • Do kontajnerov alebo vreca na papier patria:

Noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy.

 • Do kontajnerov alebo vreca na papier nepatria:

Znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových kartónov (napr. obaly od mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov), obaly z masla.

 

 

SKLO

Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie.

 

 • Do kontajnerov alebo vreca na sklo patria:

Nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, poháre od kompótov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy

 • Do kontajnerov alebo vreca na sklo nepatria

Znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky.

 

 

PLASTY + KOVY + NÁPOJOVÉ KARTÓNY 

sa zbierajú spoločne do  žltej zbernej nádoby alebo žltého plastového vreca.

Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 24 miliónov. Do odpadu sa v Európe dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho až 10 mil. ton je vytvorených domácnosťami. 

 

 • Do kontajnerov alebo vreca na plasty, kovy a nápojové kartóny patria:

PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od drogérie, fólie, neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov), plechovky od nápojov, konzervy bez zvyšku jedla, kovové uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky.

 • Do kontajnerov alebo vreca na plasty, kovy a nápojové kartóny nepatria:

Znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov).

 

 

DO KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD NEVHADZUJTE:

 • nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok),
 • nebezpečný odpad (akumulátory, oleje),
 • objemný odpad (chladničky, nábytok, umakartové jadrá…),
 • komunálny zmesový odpad,
 • batérie,
 • oleje.