O spoločnosti

KOSIT a.s. vznikol 21. marca 2001 v Košiciach.

Spoločnosť KOSIT a.s. vlastní jedno Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), 13 dcérskych spoločností, zamestnáva celkovo 760 pracovníkov a svoje služby poskytuje  244 komunálnym zákazníkom a 2200 podnikateľským subjektom na území Slovenska. V súčasnosti má v rámci SR rozmiestnených takmer 26 tisíc kontajnerov, 240 áut vo vozovom parku, spracuje vyše 322 tisíc ton odpadu ročne, vyprodukuje max. 48.000 MWh elektrickej energie pre 20.000 domácností v čase zimného obdobia zabezpečí vykurovanie pre 2.400 domácností.

Okrem toho sa spoločnosť KOSIT a.s. venuje aj vzdelávaniu a na svojej pôde odovzdá vedomosti približne 5.000 absolventom environmentálnej výchovy ročne.

Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 14001 a 45001.

Stojí na pevných základoch slušnosti, korektnosti a zodpovednosti a dôsledne dbá na plnenie svojich záväzkov nielen voči akcionárom a zákazníkom, ale aj voči svojim zamestnancom,  partnerom a štátnym inštitúciám.

Štruktúra spoločnosti

wood
95%

WOOD & Company

erb-kosice
5%

Mesto Košice

Predstavitelia spoločnosti

Štatutárne orgány

 Predstavenstvo
PredsedaMgr. Martin Šmigura
PodpredsedaIng. Ľubomír Šoltýs
ČlenIng. Marián Christenko
ČlenIng. Boris Kostík
ČlenIng. Jozef Streženec
Dozorná rada
Ing. Richard Biznár
Branislav Dudáš
Mgr. Ladislav Strojný

Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ (CEO)Ing. Marián Christenko
Finančný a ekonomický riaditeľIng. Richard Biznár
Riaditeľ pre strategické projekty a energetikuIng. Juraj Slafkovský
Riaditeľ pre akvizícieMgr. Tomáš Horkay
Riaditeľka pre obchod a rozvojIng. Lucia Šprinc
Technická riaditeľkaIng. Eva Čudková
Riaditeľ pre prevádzku KOSITIng. Ľubomír Kukľa
Riaditeľ pre životné prostredieRNDr. Ján Chovanec

Prevádzky spoločnosti

 1. Divízia služieb (DS):
  • Odvoz odpadu - zamestnanci divízie služieb vykonajú mesačne viac ako 150.000 manipulácií
  • Letná a zimná údržba – zamestnanci pri svojej práci používajú najmodernejšiu technológiu
 2. Divízia spracovania odpadu (DSO):
  • DSO ročne spracuje 30.000 ton odpadu. Z tohto množstva je 25.000 ton určených primárne pre energetické zhodnotenie. Zvyšný odpad v podobe druhotných surovín ako papier, plast, sklo a železo putuje na ďalšie materiálové zhodnotenie.
 3. Divízia výroby (DV):
  • Zariadenie na energetické využitie odpadu – DV ročne energeticky zhodnotí viac ako 100.000 ton odpadu. Štatút „R1“ získaný v roku 2007 znamená, že viac ako 65% vyprodukovanej energie dokáže spoločnosť KOSIT a.s. komerčne zhodnotiť výrobou tepla a elektrickej energie.
  • Výroba elektrickej energie - Spaľovaním odpadu premeníme 80.000 ton odpadu ročne na 48.000 MWh elektrickej energie.
  • Dodávka tepla - Teplo zo ZEVO dodáva spoločnosť KOSIT a.s. za tretinovú cenu do sústavy centrálneho zásobovania tepla mesta Košice v objeme max. 41.000 MWh ročne.

Dokumenty