O spoločnosti

KOSIT a.s. vznikol 21. marca 2001 v Košiciach.

Spoločnosť KOSIT a.s. vlastní 1 Zariadenie pre energetické využitie odpadov (ZEVO), 10 dcérskych spoločností, zamestnáva 545 pracovníkov a svoje služby poskytuje  300.000 obyvateľom a 500 podnikateľským subjektom na území Slovenska. V súčasnosti má v rámci SR rozmiestnených 24.290 kontajnerov, 190 áut vo vozovom parku, zhodnotí 115.000 ton odpadu ročne, vyprodukuje 45.000 MWh elektrickej energie a v čase zimného obdobia zabezpečí vykurovanie pre 4.200 domácností.

Okrem toho sa spoločnosť KOSIT a.s. venuje aj vzdelávaniu a na svojej pôde odovzdá vedomosti 4.000 absolventom environmentálnej výchovy ročne, najmä z Košíc.

Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 14001 a OHSAS18001.

Stojí na pevných základoch slušnosti, korektnosti a zodpovednosti a dôsledne dbá na plnenie svojich záväzkov nielen voči akcionárom a zákazníkom, ale aj voči svojim zamestnancom,  partnerom a štátnym inštitúciám.

Štruktúra spoločnosti

logo-wood-company
95%

WOOD & Company

erb-kosice
5%

Mesto Košice

Predstavitelia spoločnosti

Štatutárne orgány

 Predstavenstvo
PredsedaMgr. Martin Šmigura
PodpredsedaIng. Ľubomír Šoltýs
ČlenIng. Marián Christenko
ČlenIng. Boris Kostík
ČlenIng. Jozef Streženec
Dozorná rada
Ing. Richard Biznár
Branislav Dudáš
Mgr. Ladislav Strojný

Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ (CEO)Ing. Marián Christenko
Finančný a ekonomický riaditeľIng. Richard Biznár
Riaditeľ pre prevádzkuIng. Juraj Slafkovský
Riaditeľka pre obchod a rozvojIng. Lucia Šprinc
Riaditeľka Divízie koncových zariadeníIng. Eva Čudková
Riaditeľka pre administratívu a ľudské zdrojeJUDr. Anna Laurincová
Ekonomický riaditeľIng. Jozef Eliáš
Riaditeľ Divízie zhodnocovania odpadovIng. Ľubomír Kukľa
Riaditeľ Divízie služiebIng. Michal Hrabovský
Riaditeľka Divízie predajaIng. Renáta Rabatinová

Prevádzky spoločnosti

 1. Divízia služieb (DS):
  • Odvoz odpadu - zamestnanci divízie služieb vykonajú mesačne viac ako 150.000 manipulácií
  • Letná a zimná údržba – zamestnanci pri svojej práci používajú najmodernejšiu technológiu
 2. Divízia spracovania odpadu (DSO):
  • DSO ročne spracuje 30.000 ton odpadu. Z tohto množstva je 25.000 ton určených primárne pre energetické zhodnotenie. Zvyšný odpad v podobe druhotných surovín ako papier, plast, sklo a železo putuje na ďalšie materiálové zhodnotenie.
 3. Divízia výroby (DV):
  • Spaľovňa komunálneho odpadu – DV ročne energeticky zhodnotí viac ako 100.000 ton odpadu. Štatút „R1“ získaný v roku 2007 znamená, že viac ako 65% vyprodukovanej energie dokáže spoločnosť KOSIT a.s. komerčne zhodnotiť výrobou tepla a elektrickej energie.
  • Výroba elektrickej energie - Spaľovaním odpadu premeníme 80.000 ton odpadu ročne na 48.000 MWh elektrickej energie.
  • Dodávka tepla - Teplo zo spaľovne dodáva spoločnosť KOSIT a.s. za tretinovú cenu do sústavy centrálneho zásobovania tepla mesta Košice v objeme 36.139 MWh ročne.

Dokumenty