OZNAM - ODVOZ ODPADU POČAS SVIATKOV

Vážení občania týmto oznamom si Vás dovoľujeme informovať o zmenách prevádzkových hodín na zberných dvoroch (ZD) a odvoze odpadu.

HĽADÁME PROFESIONÁLNYCH VODIČOV SKUP. "C"

zberné dvory na mape