Žrebovanie súťaže „Zelená pre zberné dvory“

Vážení súťažiaci,
dovolíme si Vás informovať o druhom kole žrebovania súťaže „Zelená pre zberné dvory“.

HĽADÁME PROFESIONÁLNYCH VODIČOV SKUP. "C"

zberné dvory na mape