Aktuality

20. februára 2024

Staňte sa súčasťou tímu našich vodičov!

Do nášho pracovného kolektívu hľadáme vodičov s vodičským oprávnením pre skupinu C. Ponúkame stabilnú prácu, pravidelný príjem a množstvo zaujímavých benefitov.
15. februára 2024

Kontajnery na použiteľné šatstvo, textil a topánky

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou Kosit a organizáciou Úsmev ako dar spustili zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu pre rodiny v núdzi.
5. januára 2024

Zber a odvoz vianočných stromčekov

Zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v meste Košice začne spoločnosť KOSIT realizovať od pondelka, 8. januára 2024.
31. októbra 2023

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ V KOŠICIACH ZAČÍNA 1. 11. 2023

Celkovo do správy spoločnosti KOSIT patrí v tejto sezóne vyše 696 kilometrov komunikácií. Pre výkon zimnej údržby nasadzujeme spolu 46 mechanizmov.
5. októbra 2023

Spoločnosť DETOX sa stala členom skupiny KOSIT

Akvizícia spoločnosti DETOX je pre nás dôležitým krokom pri napĺňaní cieľa poskytovať komplexné služby odpadového hospodárstva.
31. júla 2023

Slovensko má Bielu knihu odpadového hospodárstva

ZOP na základe Bielej knihy upozorňuje, že odpadové hospodárstvo na Slovensku je riadené nekoncepčne a bez dlhodobých analýz. 
28. júla 2023

Kľúč od klietok s kontajnermi za 1,60 €

Zamedziť nekontrolovanému šíreniu kópií kľúčov od kontajnerových stanovíšť môže uzamykanie prostredníctvom čipov.
27. decembra 2022

Zber kuchynského BIO odpadu v Košiciach

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT spúšťa mesto Košice v januári 2023 zber kuchynského odpadu zo všetkých domácností v meste.
31. októbra 2022

ZIMNÁ údržba v sezóne 2022/2023

Celkovo do správy našej spoločnosti patrí v tejto sezóne vyše 691 kilometrov komunikácií. Do prác bude zapojených vyše 200 zamestnancov.
12. októbra 2022
Nové zariadenie na zber odpadov je určené primárne podnikateľom z Košíc a okolia, ktorí svoj odpad vedia priviesť vlastným vozidlom.
11. októbra 2022
V Košiciach sme rozmiestnili 157 zberných nádob pre obyvateľov bytoviek a doručili takmer 900 vedierok do rodinných domov.
1. februára 2022

Zrušenie zberného dvora na Jesenského ulici

Vzhľadom na plánovanú výstavbu mestských nájomných bytov je od 1. marca 2022 prevádzka zberného dvora na Jesenského ulici trvale zrušená.
8. decembra 2021

Zmena v harmonograme vývozov odpadu

Od 3. januára 2022 dochádza k úprave harmonogramov v odvoze komunálneho odpadu z vybraných obcí, podnikov a bytov v Košiciach.
30. júna 2021

Zber a odvoz BIO odpadu z kuchyne

Už 1. júla 2021 spúšťa mesto Košice pilotný zber kuchynského biologického odpadu v komplexe Nová Terasa v mestskej časti Košice–Západ.
19. mája 2021

ŠTUDENTOV VZDELÁVAME NAĎALEJ ONLINE

Ako zodpovedne nakladať s odpadom? Online vzdelávanie približuje pútavou formou tému ochrany životného prostredia a udržateľnosti..
19. marca 2021

Upracme si Košice. Spolu!

Pandémia skúša Košičanov každý deň. Ukázať, že život ide ďalej je najlepší spôsob ako jej vzdorovať. Preto sa KOSIT rozhodol, že aj tento rok finančne aj organizačne podporí tradičnú upratovaciu akciu.
26. februára 2021

Jarná FOTOSÚŤAŽ „Tvoríme z odpadu“

Cieľom súťaže je hravou formou podporiť princíp opätovného použitia odpadu v domácnostiach. Tešíme sa na všetky fotografie Vašich projektov!
15. januára 2021

Drevené ohrádky zberu vianočných stromčekov

V ôsmych košických mestských častiach je v určených lokalitách možné ukladať použité vianočné stromčeky do drevených ohrádok.