Aktuality

19. júna 2024

Do skupiny KOSIT pribudla spoločnosť FÚRA s.r.o.

Spoločnosť FÚRA s. r. o. pôsobí v odpadovom hospodárstve primárne v Prešovskom a Košickom kraji. Poskytuje riešenia v oblasti zberu, odvozu a zneškodnenia odpadu.
10. júna 2024

Teraz až 2.000 € pre nových vodičov skupiny C!

Do nášho pracovného kolektívu hľadáme vodičov s vodičským oprávnením pre skupinu C. Úspešní uchádzači dostanú náborový bonus 2000 eur.
14. apríla 2024

Poznáte pravidlá triedenia odpadov v domácnosti?

Triedenie odpadu redukuje množstvo komunálneho odpadu, znižuje náklady na jeho odvoz a zneškodnenie a tiež šetrí prírodné zdroje.
15. februára 2024

Kontajnery na použiteľné šatstvo, textil a topánky

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou Kosit a organizáciou Úsmev ako dar spustili zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu pre rodiny v núdzi.
30. januára 2024

Množstvový zber odpadu prináša férovosť

Unikátny čip umiestnený na zbernej nádobe (kontajneri) umožňuje získavanie údajov o skutočnej hmotnosti odpadu z domácnosti.
5. januára 2024

Zber a odvoz vianočných stromčekov

Zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v meste Košice začne spoločnosť KOSIT realizovať od pondelka, 8. januára 2024.
31. októbra 2023

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ V KOŠICIACH ZAČÍNA 1. 11. 2023

Celkovo do správy spoločnosti KOSIT patrí v tejto sezóne vyše 696 kilometrov komunikácií. Pre výkon zimnej údržby nasadzujeme spolu 46 mechanizmov.
5. októbra 2023

Spoločnosť DETOX sa stala členom skupiny KOSIT

Akvizícia spoločnosti DETOX je pre nás dôležitým krokom pri napĺňaní cieľa poskytovať komplexné služby odpadového hospodárstva.
31. júla 2023

Slovensko má Bielu knihu odpadového hospodárstva

ZOP na základe Bielej knihy upozorňuje, že odpadové hospodárstvo na Slovensku je riadené nekoncepčne a bez dlhodobých analýz. 
28. júla 2023

Kľúč od klietok s kontajnermi za 1,60 €

Zamedziť nekontrolovanému šíreniu kópií kľúčov od kontajnerových stanovíšť môže uzamykanie prostredníctvom čipov.
14. júna 2023

Zber a odvoz použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zberom jedlých olejov a tukov, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál, zabránite napríklad i znečisteniu zdrojov pitnej vody.
14. januára 2023

Elektroodpad zo zazmluvnených samospráv odvážame bezplatne

V zmysle platnej legislatívy sú mestá a obce povinné zabezpečiť zber elektroodpadu pre svojich obyvateľov. Ako to funguje?
27. decembra 2022

Zber kuchynského BIO odpadu v Košiciach

V spolupráci so spoločnosťou KOSIT spúšťa mesto Košice v januári 2023 zber kuchynského odpadu zo všetkých domácností v meste.
31. októbra 2022

ZIMNÁ údržba v sezóne 2022/2023

Celkovo do správy našej spoločnosti patrí v tejto sezóne vyše 691 kilometrov komunikácií. Do prác bude zapojených vyše 200 zamestnancov.
12. októbra 2022
Nové zariadenie na zber odpadov je určené primárne podnikateľom z Košíc a okolia, ktorí svoj odpad vedia priviesť vlastným vozidlom.
11. októbra 2022
V Košiciach sme rozmiestnili 157 zberných nádob pre obyvateľov bytoviek a doručili takmer 900 vedierok do rodinných domov.
1. februára 2022

Zrušenie zberného dvora na Jesenského ulici

Vzhľadom na plánovanú výstavbu mestských nájomných bytov je od 1. marca 2022 prevádzka zberného dvora na Jesenského ulici trvale zrušená.
8. decembra 2021

Zmena v harmonograme vývozov odpadu

Od 3. januára 2022 dochádza k úprave harmonogramov v odvoze komunálneho odpadu z vybraných obcí, podnikov a bytov v Košiciach.