Prevádzka zberných dvorov

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje 5 zberných dvorov (ZD) pre obyvateľov mesta Košice teda tieto zberné miesta sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach.

 

Základné zásady pri preberaní odpadov na ZD:

  • Pri vstupe, pobyte a odovzdávaní odpadu v areáli ZD sa občan riadi pokynmi obsluhy
  • Pri dovezení odpadu do ZD sa občan preukáže občianskym preukazom
  • Do areálu ZD je povolený súčasne vstup max. pre 2 vozidlá
  • Odpad preberá obsluha ZD v poradí, v akom sa občania dostavili a koordinuje celý priebeh
  • Je zakázané odovzdávať odpad mimo poradia určeného obsluhou ZD

Otváracie hodiny zberných dvorov:

Zimný režim (1.10. – 31.3.)Letný režim (1.4. – 30.9.)
Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 15.00 hod. 

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00              

Pri bitúnku 11
Košice – Juh
N: 48 ° 42 ‘ 40.692 ‘’
E: 21 ° 16 ‘ 8.88 ‘’
Popradská
Košice – Západ
N: 48 ° 42 ‘ 43.755 ‘’
E: 21 ° 13 ‘ 38.271 ‘’
Jesenského 4
Košice – Staré Mesto
N: 48 ° 43 ‘ 39.011 ‘’
E: 21 ° 15 ‘ 28.648 ‘’
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
N: 48 ° 45 ‘ 10.987 ‘’
E: 21 ° 15 ‘ 31.531 ‘’
Železiarenská 49
Košice – Šaca
N: 48 ° 37 ‘ 41.572 ‘’
E: 21 ° 10 ‘ 19.675 ‘’

ZBERNÉ DVORY NIE SÚ URČENÉ PRE:

  • Fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci), právnické osoby a rôzne stavebné spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, mestské úrady, školy.
    Preberať odpady od týchto subjektov a podnikateľov je zakázané!

OBČAN JE POVINNÝ:

  • Osobne sa preukázať sa občianskym preukazom alebo rozhodnutím o miestnom poplatku za KO v prípade, že vlastní byt, v ktorom nemá trvalý pobyt.
  • Pri vykladaní a uložení odpadov do kontajnerov, príp. nádob a dbať na pokyny obsluhy ZD, ktorá je pri tejto činnosti prítomná.

Zberné miesta pre podnikateľov: Podnikatelia nadrozmerný, nepotrebný, alebo iný odpad môžu odovzdať priamo na spaľovni v MČ Košice – Barca za poplatok. Ak podnikatelia majú zmluvný vzťah s KOSITom a platia  bankovým prevodom, odpad môžu prinášať podľa dohodnutých zmluvných podmienok 7 dní v týždni.

V prípade, že podnikateľ nemá založený zmluvný vzťah s KOSITom, odpad môže doviezť do areálu košickej spaľovne v MČ Košice – Barca iba v pracovných dňoch od 6.00h do 14.00h a platbu v hotovosti môže vykonať tiež iba v pracovných dňoch od 6.00h do 14.00h priamo na spaľovni.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.

Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.