Prečo triediť odpad

Viete, že?

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa
 • z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min a 20 sekúnd práce
 • prvý plast vynašiel Leonardo da Vinci
 • plast sa v prírode v priemere rozkladá 100 až 1000 rokov
  • plasty sú vyrobené z chemických látok získaných predovšetkým z ropy
  • plasty sú najpoužívanejším materiálom
  • bežný Slovák spotrebuje najviac igelitiek v Európe. Až 466 ročne
  • plast na spracovanie končí najčastejšie v Čine
  • najväčšou skládkou plastu je oceán
  • vytriedený odpad sa stáva druhotnou surovinou:
   •  vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
   • zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu
   • šetria sa surovinové zdroje

Ako pomôžete vy?

 • zapojte sa do systému triedeného zberu odpadu
 • nevyhadzujte iný komunálny odpad do kontajnerov určených na triedený zber
 • do kontajnerov na triedený zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín
 • usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)

Čo triedime?

 • sklo
 • plasty
 • kovy
 • papier
 • nápojové kartóny