Zber šatstva, obuvi a textilu

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a organizáciou Úsmev ako dar pripravilo pre Košičanov unikátny zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude cez organizáciu Úsmev ako dar k dispozícii rodinám v hmotnej núdzi.

Pre Košičanky a Košičanov pribudlo v meste v úvodnej fáze projektu počas februára 2024 spolu 20 zberných kontajnerov. Do kontajnerov je možné vhadzovať nepotrebné, avšak stále použiteľné oblečenie, topánky, opasky, kabelky, posteľnú bielizeň, či bytový textil. Presný prehľad, čo do kontajnerov patrí a čo nie je v prehľadnej inštruktáži priamo na kontajneroch.

 

 

„Už dnes vieme, že povinný zber textilného odpadu má byť vo všetkých členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, zavedený k 1. januáru 2025. O to viac nás teší aktuálna iniciatíva. Na jednej strane zviditeľňujeme tému pred zavedením povinného zberu. Čo je však dôležitejšie, obyvateľom už tento rok poskytujeme priestor zbaviť sa viac nepotrebných vecí zodpovedným spôsobom a hlavne s vedomím, že si šatstvo nájde cestu k ľuďom v náročných životných situáciách“, hovorí Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.

Odvoz vyzbieraného textilu z kontajnerov  KOSIT vykonáva raz za týždeň. Po zbere je kvôli naplneniu legislatívy odvážený a následne postúpený do priestorov organizácie Úsmev ako dar na Kavečianskej ceste. Práve tam prebieha dodatočné triedenie a príprava na prepravu k ľuďom. 

MAPA ROZMIESTNENIA KONTAJNEROV (pre priblíženie kliknite na mapu):

Dôležitým pravidlom zberu je nevyužívať zberné kontajnery ako nádoby na odpad. Oblečenie a textil majú byť v stave vhodnom na ďalšie použitie, ideálne v uzatvorenom igelitovom vreci alebo taške.

ĎAKUJEME ŽE POMÁHATE!