Aktuality

27. júna 2012

Vyhodnotenie súťaže „VRCHNÁKOMÁNIA V.“

KOŠICE, 26. 6. 2012 – Pre zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti separovaného zberu plastov, spoločnosť KOSIT a.s. už piaty rok organizuje pre materské, základné a stredné školy v Košiciach súťaž pod názvom „Vrchnákománia“. Žiaci jednotlivých škôl majú za úlohu vyzbierať najväčšie množstvo vrchnákov z PET fliaš v určitom časovom intervale. […]
27. júna 2012

Letný Eko tábor 2012

11. septembra 2012

ENVIRO: Podľa oponentov nie je novela zákona o odpadoch úplne dotiahnutá

Bratislava 10. septembra (TASR) ‑ Organizáciám pôsobiacim v oblasti odpadového hospodárstva chýbajú v návrhu tzv. malej novely zákona o odpadoch a obaloch presné definície i zosúladenie cieľov odpadového hospodárstva s povinnosťou platby do Recyklačného fondu. Návrh rieši chýbajúce časti transpozície európskej smernice, nie však úplne, tvrdia. V návrhu novely dochádza […]
11. septembra 2012

Zákon o odpadoch má medzery, Envi‑Pak varuje pred pokutami

V stredu 5. septembra sa skončilo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch, podaných bolo 435 pripomienok, z toho 229 zásadných. BRATISLAVA 10. septembra (WEBNOVINY) ‑ Návrh zákona o odpadoch v novej podobe síce rieši transpozície rámcovej smernice, je mu však možné vyčítať, že transpozícia […]
12. septembra 2012

Návrh novely zákona o odpadoch odborníci privítali, pripomienok je však mnoho

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na sklonku mesiaca návrh novely zákona o dopadoch, ktorý má predovšetkým eliminovať hrozbu europokút za neimplementovanie rámcovej smernice. Na rozdiel od predtým zverejneného návrhu úplne nového zákona, zverejnenie krátkej novely sa stretlo s pozitívnejšími reakciami účastníkov trhu s odpadmi. Napriek tomu bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní podaných 435 pripomienok, z toho […]
19. septembra 2012

Brusel otočil. Biopalivá sú škodlivejšie ako sa čakalo, skúsime to s odpadom

Bratislava ‑ Nad výrobou poľnohospodárskych biopalív sa zmráka. Európska únia plánuje stopnúť štátne dotácie na biopalivá vyrábané z poľnohospodárskych produktov. „Po roku 2020 by mali byť dotované iba ak významne prispejú k zníženiu skleníkových plynov. Pritom nebudú vyrábané z rastlín využívaných k produkcii krmív či potravín,“ uvádza Európska komisia vo […]
4. októbra 2012

Spoločnosť KOSIT a.s. hľadá dodávateľov na zimnú údržbu

Vybrané pozície: 1. Traktor + radlica + rozmetadlo s vodičom 2. Nadkladač UNC s vodičom Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 19. 10. 2012. Informácie na tel. čísle 055/72 70 743
26. októbra 2012

Čo prináša októbrové vydanie mesačníka Odpadové hospodárstvo?

Dnes sa do schránok predplatiteľov dostáva októbrové vydanie mesačníka Odpadové hospodárstvo. Ktoré články by vám nemali ujsť? Snaha vytvoriť pri súčasnej ekonomickej sile obyvateľov štandardy hierarchie odpadového hospodárstva na úroveň vyspelých krajín únie, drvivými ekonomickými reguláciami, alebo prebiehať sa v nápadoch, ktorý odpad by mal mať svoj vlastný systém, a […]
26. októbra 2012

Kosit udržiava v zime 432 kilometrov košických ciest

Na zimnú údržbu majú 14 sypačov a ďalšie malé mechanizmy, 3 000 ton kameninovej drviny a 1 200 ton soli. KOŠICE. Mesto Košice zabezpečuje zimnú údržbu na 432 kilometroch komunikácií a na parkoviskách s celkovou plochou 46 568 štvorcových metrov. Zimnú údržbu pre mesto vykonáva na základe zmluvy akciová spoločnosť […]
30. októbra 2012

Výsledky Hodnotenia samosprávnych opatrení (HSO) v regiónoch SR za 3. štvrťrok 2012

Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) prináša výsledky projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO). V rámci projektu sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HSO tak prináša názor odbornej […]