Zimná údržba v sezóne 2020/2021
22. októbra 2020
Drevené ohrádky zberu vianočných stromčekov
15. januára 2021

Zber a odvoz vianočných stromčekov

Od 7. januára 2021 začne v Košiciach zber použitých vianočných stromčekov

Spoločnosť KOSIT sa aj roku 2021 postará o ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov. Ich zber a odvoz, bude na základe požiadavky a v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, realizovaný už od 7. januára a potrvá až do 28. februára. Štandardne sa počas takéhoto zberu vyzbiera približne 40 ton dreviny.

Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach, alebo môžu byť prinesené do ktoréhokoľvek zberného dvora v Košiciach. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.“ uvádza Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb.

Stromčeky je žiadané čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ich nie je potrebné baliť do fólií, zväzovať špagátom, či inak pripraviť na odvoz.  

Spoločnosť KOSIT zároveň pripomína, že vianočný stromček je možné ekologicky zhodnotiť aj v domácom kompostéri.