Zber a odvoz vianočných stromčekov
6. januára 2021
Jarná FOTOSÚŤAŽ „Tvoríme z odpadu“
26. februára 2021

Drevené ohrádky zberu vianočných stromčekov

Ohrádky určené na zber vianočných stromčekov 🌲🌲  boli v tomto roku pilotne umiestnené v 8 košických mestských častiach. Štandardne sú použité stromčeky ukladané v priestore pri stanovištiach kontajnerov. Pri zbere  stromčekov do ohrádok očakávame zvýšenie estetickej úrovne prostredia pre obyvateľov a návštevníkov vybraných lokalít.  Pravidlá zberu sa nemenia – stromčeky majú byť riadne odzdobené a voľne položené v ohrádke (nie je potrebné baliť ich do fólie alebo viazať špagátom). Spoločnosť KOSIT zabezpečí ich odvoz do mestskej kompostárne na ďalšie zhodnotenie. Zber trvá do 28. februára 2021.

Rozmer ohrádky: 1m výška  x 2m  šírka  x 3m dĺžka

LOKALITY:

SÍDLISKO KVP
📍 Dénešová 25-27
📍 Hemerkova 24

STARÉ MESTO
📍
Tatranská 2-8 
📍
Námestie L. Novomeského 1

SÍDLISKO NAD JAZEROM
📍 Uralská ulica pri výmenníku
📍 Meteorová ulica pri uzamykateľnom stanovišti kontajnerov

KOŠICE SEVER
📍 ulica Ferka Urbánka
📍  Slovenská ulica 

KOŠICE ZÁPAD
📍  stret ulíc Žilinská a Stropkovská 
📍  stret ulíc Levická a Kremnická

KOŠICE JUH
📍 Lomonosovova 12-14
📍 Oštepová ul. pri podzemných kontajneroch

DARGOVSKÝCH HRDINOV
📍  Benadova 1
📍  Krosnianska 75

SÍDLISKO ŤAHANOVCE
📍 medzi Sofijskou a Budapeštianskou 
📍 Helsinská 2 pri výmenníku