Objednávka

Objednávka

Pristavenie prázdneho kontajnera:

Čas:
:

Vyprázdnenie a vrátenie kontajnera:

Naloženie plného kontajnera – vyprázdnenie – vrátenie prázdneho
Čas:
:

Stiahnutie kontajnera:

Čas:
:

Veľkosť a typ kontajnera:

Miesto - úplná adresa s popisným číslom:

Kontaktná osoba: