Množstvový zber odpadu – Férové váženie

Množstvový zber odpadu je systém zberu, ktorý do moderného odpadového hospodárstva prináša princípy fair-play. Aj preto sme túto službu nazvali Férové váženie.

Prostredníctvom unikátneho čipu umiestneného na zbernej nádobe (kontajner) má samospráva  presný prehľad o hmotnosti vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami a tiež celkovom objeme vyzbieraného odpadu. Vďaka tomu môže samospráva transparentne nastaviť poplatky za odpad pre svojich obyvateľov a ušetriť financie z rozpočtu.

Množstvový zber zároveň motivuje ľudí k zodpovednému nakladaniu s odpadmi a vyššej miere separovania. Preto je férový nielen k ich peňaženkám, ale aj k prírode.

 

Výhody Férového váženia:

  • presná evidencia počtu nádob v obci,
  • údaje o odpade vyprodukovanom konkrétnou domácnosťou,
  • evidencia zmanipulovaných nádob v obci / meste pri každom zbere,
  • evidencia hmotnosti odpadu v každej nádobe,
  • celková váha odpadu vyzbieraného v obci.

 

V rámci služby Férové váženie naša spoločnosť zabezpečí:

  • nákup a inštaláciu čipov,
  • vytvorenie a správu databázy,
  • mesačnú evidenciu o manipulovaných nádobách,
  • odborné poradenstvo.

 

Využite našu ponuku a plaťte iba za odpad, ktorý skutočne vyprodukujete!

 

Pre viac informácii a individuálnu cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára

alebo na e-mailovej adrese: obchod@kosit.sk

 

POZRITE si video s prehľadným popisom ponúkanej služby 👇

Férové váženie v médiách 👇