Teraz až 2.000 € pre nových vodičov skupiny C!
10. júna 2024

Do skupiny KOSIT pribudla spoločnosť FÚRA s.r.o.

Majiteľom spoločnosti FÚRA s.r.o. sa začiatkom júna stala spoločnosť KOSIT a.s. Spoločnosť FÚRA s.r.o., ktorá sa špecializuje na služby odpadového hospodárstva prevažne pre komunálny sektor, tak významným spôsobom posilní portfólio služieb skupiny KOSIT.

Spoločnosť FÚRA s.r.o. bude na pozícii generálnej riaditeľky viesť pani Lucia Šprinc, ktorá v sektore odpadov pôsobí už 8 rokov a v súčasnosti zastáva pozíciu zástupkyne generálneho riaditeľa skupiny KOSIT a súčasne miesto riaditeľky pre obchod a rozvoj spoločnosti.

„Segment komunálnych zákazníkov je dominantným segmentom v rámci celej skupiny KOSIT. Naším poslaním a dlhodobou víziou je prinášať okrem kvalitnej služby zákazníkom z radov obcí a miest inovatívne riešenia riadenia verejných financií v oblasti odpadov, zavádzanie nástrojov na kontinuálne zvyšovanie miery triedeného zberu a investovanie do technológií umožňujúcich maximálne využitie odpadu, ako zdroja druhotných surovín, či energie.“ uvádza Lucia Šprinc, generálna riaditeľka spoločnosti FÚRA s.r.o. „Prepojenie skupiny KOSIT a spoločnosti FÚRA s.r.o. vnímame ako dôležitý míľnik v našom rozvoji.“

„Akvizícia spoločnosti FÚRA s.r.o. predstavuje napĺňanie našej  rastovej stratégie v rámci odpadového hospodárstva.  Rozšírenie pôsobenia je dôležité pre realizáciu našich projektov v oblasti transformácie odvetvia od skládkovania k zhodnocovaniu.“ hovorí Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva WOOD & Company.

Spoločnosť FÚRA s.r.o., ktorá na trhu pôsobí od roku 2001, dnes zamestnáva celkovo 226 pracovníkov. Spoločnosť sa primárne venuje segmentu komunálnych zákazníkov a to predovšetkým v Košickom a Prešovskom kraji.

Skupina spoločností KOSIT sa primárne zameriava na poskytovanie služieb nakladania s odpadom pre komunálny sektor a komplexné služby pre zákazníkov z oblasti priemyslu, či obchodu. Okrem zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) v Košiciach, či bioplynovej stanice na materiálové a energetické zhodnotenie biologického odpadu, prevádzkuje skupina KOSIT viacero koncových zariadení v Košickom, Prešovskom, či Nitrianskom kraji. Skupina KOSIT zamestnáva viac ako 1000 pracovníkov a jej konsolidovaný obrat dosiahol v roku 2023 výšku 82 mil. EUR.