Zber a odvoz triedeného odpadu

Podnikatelia majú tiež možnosť triediť odpad ako plasty, sklo či papier. Harmonogram a formu zberu (vrecový alebo kontajnerový) je možné nastaviť podľa vlastných preferencií a to v spolupráci s obchodným oddelením spoločnosti KOSIT a.s. prostredníctvom emailovej adresy obchod@kosit.sk

Pre právnické osoby v obciach v správe spoločnosti KOSIT platia rovnaké dni vývozov ako pre celú obec podľa platného harmonogramu

 

DNÍ VÝVOZU TRIEDENÉHO ZBERU PRE PRÁVNICKÉ OSOBY V MESTE KOŠICE

 

Október 2021

10/2021 (na stiahnutie)

September 2021

09/2021 (na stiahnutie)

August 2021

08/2021 (na stiahnutie)

Júl 2021

07/2021 (na stiahnutie)

Jún 2021

06/2021 (na stiahnutie)