Zber a odvoz triedeného odpadu

Podnikatelia majú tiež možnosť triediť odpad ako plast, sklo či papier. Harmonogram a formu zberu (vrecový alebo kontajnerový) si viete nastaviť podľa želania a to s obchodným oddelením spoločnosti KOSIT a.s. na obchod@kosit.sk.