Zber a odvoz triedeného odpadu

UPOZORNENIE! Z dôvodu optimalizácie využitia vozového parku prebieha v roku 2022 zber triedených zložiek odpadu od podnikateľských subjektov v Košiciach v rovnaké dni ako zber od fyzických osôb v danej mestskej časti. Zmenou oproti roku 2021 je, že dni zberu nepripadajú na vždy rovnaký deň v pracovnom kalendárnom týždni. Všetkým podnikateľom odporúčame sledovať harmonogram zberov pre aktuálny mesiac. 

************************************************************************************************

Podnikatelia majú tiež možnosť triediť odpad ako plasty, sklo či papier. Harmonogram a formu zberu (vrecový alebo kontajnerový) je možné nastaviť podľa vlastných preferencií a to v spolupráci s obchodným oddelením spoločnosti KOSIT a.s. prostredníctvom emailovej adresy obchod@kosit.sk

Pre právnické osoby v obciach v správe spoločnosti KOSIT platia rovnaké dni vývozov ako pre celú obec podľa platného harmonogramu

 

DNÍ VÝVOZU TRIEDENÉHO ZBERU PRE PRÁVNICKÉ OSOBY V MESTE KOŠICE

Marec 2023

03/2023 (na stiahnutie)

Február 2023

02/2023 (na stiahnutie)

Január 2023

01/2023 (na stiahnutie)

December 2022

12/2022 (na stiahnutie)

November 2022

11/2022 (na stiahnutie)

Október 2022

10/2022 (na stiahnutie)

September 2022

09/2022 (na stiahnutie)

August 2022

08/2022 (na stiahnutie)

Júl 2022

07/2022 (na stiahnutie)

Jún 2022

06/2022 (na stiahnutie)

Máj 2022

05/2022 (na stiahnutie)

Apríl 2022

04/2022 (na stiahnutie)

Marec 2022

03/2022 (na stiahnutie)

Február 2022

02/2022 (na stiahnutie)

Január 2022

01/2022 (na stiahnutie)

December 2021

12/2021 (na stiahnutie)

November 2021

11/2021 (na stiahnutie)

Október 2021

10/2021 (na stiahnutie)

September 2021

09/2021 (na stiahnutie)

August 2021

08/2021 (na stiahnutie)

Júl 2021

07/2021 (na stiahnutie)

Jún 2021

06/2021 (na stiahnutie)